Palen op de kaart

Gerhard Post houdt een lezing met de titel Palen op de kaart. De lezing heeft twee hoofdonderwerpen: een inventarisatie van markeringen van Grenspalen op de topografisch kaarten. Het is een onderdeel van een artikel dat in Jaarboek Twente 2023 zal

Het gebruik van digitale kaarten

Peter Heerink spreekt over ‘Het gebruik van digitale kaarten’ met als voorbeelden de Horigheid kaart, de nieuwe versie van Topotijdreis, BAG data en zo mogelijk nog meer. Hij geeft er een handleiding bij.

Cartografie in infografics

Marcel Kuster houdt een voordracht over ‘Cartografie in infografics’. Dagelijks verwerkt Marcel kaartmateriaal in infographics voor dagbladen en boeken. Kaarten verhelderen een verhaal of gebeurtenis wanneer dit niet in woorden te vatten is. Aan de hand van voorbeelden vertelt hij over zijn

Kaarten van de eeuwige stad

Harrie Teunissen geeft een lezing met de titel: ’Kaarten van de eeuwige stad’. De heer Teunissen is historicus en kaartverzamelaar. Tevens heeft hij diverse publicaties op cartografisch gebied o.a. in Caert Thresoor op zijn naam staan. Hij bespreekt de eerste

De ster van Betlehem

Let op! Dit is de 2e zaterdag van de maand in plaats van de 3e, dit in verband met Kerstmis. Rob van Gent, sterrenkundige aan de Universiteit van Utrecht, spreekt over ‘Oude en moderne speculaties over de Ster van Bethlehem’.