Eerste bijeenkomst na de zomerstop. Voor de pauze komen de leden aan het woord om cartografische nieuwtjes van de afgelopen zomer te melden en met elkaar te bespreken.

Na de pauze zal Geert Bekkering, lid van onze Studiekring,  een lezing houden over de Hof te Brunink/Groot Brunink. Hij maakt hierbij gebruik van historisch kaartmateriaal voor mogelijke reconstructies van landschapselementen. Ook deed hij onderzoek naar de functie en het verleggen van de beken.

De Hof te Brunink/Groot Brunink