Drs. Dick Schlüter behandelt de bewoningsgeschiedenis van Twente aan de hand van kaarten en archeologische vondsten.
Schlüter was o.a. directeur van het Natuur-historisch Museum Natura Docet te Denekamp en van het Airborn Museum Hartenstein te Oosterbeek. Hij heeft diverse historische publicaties op zijn naam staan, naast dichtbundels in het Twents.

Bewoningsgeschiedenis van Twente