‘De cartografie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie’ blijft tot de verbeelding spreken. In de jaren 2006-2010 verschenen bij uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior zeven kloeke delen met manuscriptkaarten, plattegronden en topografische afbeeldingen van de overzeese bezittingen van de VOC.

De heer Jeroen Bos, gastspreker, is medeauteur van het zesde deel in deze serie VOC-kaarten, welke de zogenaamde Westerkwartieren beslaat. Uiteraard zal hij ingaan op dit grootse project. Als historicus wil hij echter ook graag stilstaan bij de kleine, ‘verborgen’ details op VOC-kaarten. Details die cartografen wellicht ontgaan, maar voor antropologen en historici soms immense betekenis hebben.

De cartografie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie