Rob Segers houdt een voordracht over ‘De Forma Urbis Romae, een enorme plattegrond van Rome (ca 18 x 13 m) die rond het jaar 200 is vervaardigd. De kaart was gegraveerd op een grote marmeren plaat en is vermoedelijk na de val van het West Romeinse Rijk in 476 van de muur gevallen  en bedolven onder puin.  Vanaf 1562 zijn vele fragmenten teruggevonden.

De universiteit van Stanford heeft alle bekende fragmenten ingescand  en probeert tot een reconstructie van de kaart te komen.

De Forma Urbis Romae