Tjirk van der Ziel, geograaf en auteur van de ‘Atlas van de IJssel’, gaat nader in op de ontwikkeling van de IJsselvallei en de uitdagingen in de 21 e eeuw.

Al eeuwenlang meandert de IJssel langs steden en dorpen, akkers en weilanden. Onze voorouders, vaak al vele generaties terug, hebben ervoor gezorgd dat de rivier letterlijk in kalmer vaarwater is gekomen; voor een forse overstroming of voor een te laag waterpeil hoeven we niet meer om te kijken.

Maar nieuwe tijden breken aan. Door extremer weer, ook in Nederland, moeten we de bakens verzetten. Daarbij kunnen we te rade gaan bij ervaringen uit het verleden: historische kaarten laten zien hoe vroeger veranderingen in en naast de IJssel het hoofd werden geboden en wat daarvan valt te leren.

De IJssel van verleden naar toekomst