N.B. Deze lezing is vanwege corona-maatregelen vervallen.

Bram Vannieuwenhuyze houdt een voordracht over ‘De zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan’.

Voor vele steden is Van Deventers kaart de oudste kaart. Daarom is het een belangrijke bron voor onderzoek naar de stadswording en landschapsgeschiedenis. Over Jacob van Deventers megalomane project blijven weliswaar vele vraagtekens bestaan. In deze presentatie worden er enkele opgehelderd, met de stadsplattegronden van Enschede en nabijgelegen steden als leidraad.

In 2015 werd de heer Vannieuwenhuyze door de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra aangesteld als bijzonder hoogleraar Historische Cartografie aan de Universiteit van Amsterdam.

De zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan [vervallen]