Twee leden van onze Studiekring, Bert v.d. Steeg en Rob Blom, hebben meegewerkt aan het boek “Geldria Ducatus”.

Rob Blom brengt vandaag het omvangrijke boek mee en zal ook uit zijn kaartencollectie verschillende originele kaarten meebrengen.

De lezing zal gaan over:

1. Het boek ‘GELDRIA DUCATUS’ ; ‘Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860’. (Dick Blonk en Peter van der Krogt; 2021).
2. De kaart van Gelderland van Forlani (uitgever Camocio) van 1563. Ook deze kaart brengt Rob mee.

Geldria Ducatus