De lezing wordt verzorgd door Shera van den Wittenboer. Shera is landschapshistoricus en landschapsontwerper.

Dat historische kaarten van groot belang zijn bij landschapshistorisch onderzoek spreekt voor zich. Shera zal tijdens deze lezing een aantal voorbeelden laten zien waarbij kaarten als bron zijn gebruikt. Het is daarbij belangrijk om kaarten en hun legenda’s goed te interpreteren en te combineren met andere bronnen. Ze gebruikte kaarten oa. om 3D reconstructies te maken van het historische landschap en om erfgoedrelicten te vinden.

Daarnaast is Shera zelf ook kaartenmaker. Kaarten zijn niet alleen dragers van geografische informatie, maar ook een communicatiemiddel. Wat laat je zien en wat laat je weg? Aan de hand van voorbeelden, uit haar eigen praktijk én historisch kaartmateriaal, zal zij laten zien hoe er met kaarten werd en wordt gecommuniceerd. Kennis daarover helpt om kaarten en hun legenda’s beter te interpreteren.

Historische kaarten als bron voor landschapshistorisch onderzoek