De heer Ferjan Ormeling houdt een (uitgestelde) voordracht over  ‘Kaarten van Nederlands Indië‘. Het betreft kaarten uit de koloniale tijd. Het onderwerp sluit aan op dat van de lezing van 21 november over de kaarten van de VOC.

Van 1985 tot 2009 was prof. dr. Ormeling hoogleraar cartografie. Hij gaf colleges over atlascartografie, milieukartering, cartografische theorievorming, historische cartografie, kaartredactie en kaartproductie.. In 2005 publiceerde hij een biografie van de Bosatlas.

In 2003 verscheen van zijn hand de Grote Atlas van Nederlands Oost-Indië (1816-1942).

Kaarten van Nederlands Indië