De heer Ap Koopman uit Naarden zal een inleiding verzorgen over het onderwerp: ‘Landkaarten op postzegels – raakvlak tussen cartografie en filatelie.’
Na een algemene inleiding over de “maps-on-stamps” wereld,  zal de presentatie zich toespitsen op grensconflicten.

Hierbij ligt het accent op Latijns-Amerika, maar ook geschillen in Afrika en het Midden-Oosten komen aan bod.

Conflicten zijn altijd aanleiding geweest voor cartografische productie, en vervolgens soms ook voor bijzondere postzegels.

Landkaarten op postzegels – raakvlak tussen cartografie en filatelie