Momenteel is in het Groeningemuseum te Brugge/België nog tot 16 april 2023 een tentoonstelling te zien over de schilder-kaartmaker Pourbus. In deze tentoonstelling staat de geschilderde kaart van het Brugse Vrije uit 1571 centraal. De tentoonstelling vloeit voort uit het postdoc-onderzoek van Jan Trachet van de Universiteit in Gent. Hij ontleedt de kaart vanuit een landschaps-historisch en archeologisch perspectief.

Jan Trachet attendeerde ons op deze tentoonstelling omdat niet alleen de omgeving van Brugge, maar ook een groot deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen staat afgebeeld op deze unieke kaart. Deze unieke mid-16de-eeuwse afbeelding van het Zeeuwse landschap én het feit dat Pourbus geboren is in Gouda zal ook zeker ons lezerspubliek interesseren.

De geschilderde kaart van het Brugse Vrije uit 1571 door Pieter Pourbus

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het Graafschap Vlaanderen, aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af.

Maak kennis met ‘De geschilderde kaart van het Brugse Vrije’ (1571). Gemaakt op het kruispunt tussen schilderkunst en cartografie, brengt de gedetailleerde kaart van Pourbus het Brugse havenlandschap aan het einde van de zestiende eeuw op een unieke manier in beeld. Pieter Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de geschiedenis: net vooraleer de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering het kustlandschap voorgoed zouden gaan veranderen. Daardoor is de kaart een laatste, waardevolle getuige van het middeleeuwse landschap rondom Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, afmetingen en details is het schilderij een uniek kunstwerk.

De geschilderde kaart van het Brugse Vrije uit 1571
De geschilderde kaart van het Brugse Vrije uit 1571. Collectie Musea Brugge, nr. 0000.GRO0220.I

In de presentatie ‘Pieter Pourbus. Master of Maps’ staat de geschilderde kaart letterlijk en figuurlijk centraal. Dankzij enkele opmerkelijke landschaps-archeologische vondsten en via vergrootglazen en digitale schermen brengt de tentoonstelling de unieke kaart en het verdwenen middeleeuwse landschap opnieuw tot leven. Hoe zag het landschap rond Brugge eruit aan het einde van de zestiende eeuw? En welke middeleeuwse restanten kunnen we vandaag nog terugvinden?

Meer informatie over  “Pieter Pourbus. Master of Maps”

Bekijk alle informatie over de tentoonstelling op de website van het Groeninge museum

Bekijk het album van de tentoonstelling met mooie afbeeldingen van de tentoonstelling

Bekijk de inzoombare kaart van het Brugse Vrije

Bron: Emails van Jan Trachet en de website van het Groeninge Museum

 

 

 

Pieter Pourbus. Master of Maps