Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ organiseert de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie – in samenwerking met het Nationaal Archief – een studiemiddag op donderdag 9 november 2017.

Programma ‘De wereld van de VOC’

13.00-13.30 u. Ontvangst met koffie en thee.

13.30-13.35 Opening en mededelingen namens het Nationaal Archief.

13.45-14.30 Gijs Boink, De cartografische collecties van het Nationaal Archief. Stand van zaken en perspectief.

14.30-15.00 Ron Guleij, De wereld van de VOC. Inleiding.

15.00-15.45 Hans Kok, De wereld van de VOC. Het vizier op kaarten.

Vanaf 15.45 u. Drankje en gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken.

NB De tentoonstelling sluit om 17.00

Kosten deelname en aanmelden:

De kosten voor deze studiemiddag bedragen €15,00. U kunt zich opgeven door dit bedrag vóór 06 november 2017 over te maken op IBAN NL89INGB0004878973 t.n.v. GIN-Historische Kartografie te Zoetermeer. Voor contact per mail met Penningmeester Peter Quirijnen gebruik sppm.quirijnen@pzh.nl.

Contact:

Reinder Storm: r.storm@uva.nl

Voor actuele informatie over deze studiemiddag kunt u de website  van Geo-informatie Nederland raadplegen.

Locatie en bereikbaarheid:

Het Nationaal Archief ligt naast het Haagse Centraal Station.

Zie voor meer informatie ook de website van het Nationaal Archief

Studiemiddag over VOC