Marcel Kuster, lid van onze Studiekring,  geeft een lezing, getiteld Van Geelkercken Update

Nicolaes van Geelkercken kreeg in 1628 van het Hof in Arnhem opdracht o.m. het Kwartier Zutphen opnieuw in kaart te brengen.
Met de verdrijving van de Spanjaarden bevond dit gebied zich op een historisch keerpunt.
De maker verkende zelf het gebied. Dat wat hij tekende biedt ons een oorspronkelijke kijk op het moment dat hier de vrede ‘uitbrak’.
De informatie op die kaart is echter niet zonder meer te duiden. ‘Van Geelkercken Update’ richt zich op een uiteindelijke reconstructie van deze kaart.

Van Geelkercken tekende bijna 190 manuscriptkaarten in hetzelfde gebied. Deze zijn door hun detail zeer waardevol bij de reconstructie.

Van Geelkercken update