PolderkaartenDe polderreglementskaarten van de Provincie Zuid-Holland staan sinds kort online bij de beeldbank van het Nationaal Archief te Den Haag.

Polderreglementskaarten van de Provincie Zuid-Holland

Het kaartenbestand bij de Provincie Zuid-Holland bestaat voornamelijk uit algemene topografische kaarten van Zuid-Holland, vervaardigd voor of gebruikt in de administratie bij de taakuitoefening van het Provinciebestuur. Het betreft kaarten voor verkeer en waterstaat, spoor- en tramwegen, drinkwatervoorziening, ruimtelijke ordening enz. Daarnaast zijn er kaarten en tekeningen vervaardigt in verband met de toezichthoudende functie van het Provinciebestuur van Zuid-Holland over de gemeenten, polders en waterschappen.

Hornespolder, gemeente Katwijk.

Tot deze laatste serie kaarten behoren ook de grenskaarten van polders en waterschappen in Zuid-Holland, die in de periode 1857-1974 zijn vervaardigd bij de goedkeuring van de polderreglementen door het Provinciebestuur. Van de polderreglementskaarten werd door de Provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden. In 1990 is het Kaartenarchief van de Provincie Zuid-Holland overgedragen aan het Nationaal Archief.

Bekijk de kaarten in de kaartcollectie Zuid-Holland Polderreglementskaarten in de Beeldbank.

Kaspolder, gemeente Alkemade.

De digitalisering van dit kaartmateriaal is het resultaat van de samenwerking van het Nationaal Archief met het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Bron: Beeldbank van het Nationaal Archief te Den Haag

Polderreglementskaarten Zuid-Holland online
Getagd op:         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *