• Friesland op de kaart Oude kaarten van Friesland kunnen als overlay op Google Maps worden geprojecteerd.
 • Atlas for a changing planet Als u wilt weten hoe onze planeet verandert.
 • Grensverkenningen
  Grensverkenningen in de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe.
 • De Story of Plate tectonics
  Deze website geeft veel informatie over plaattectoniek.
 • K.N.M.I. afd. seismologie
  Deze website geeft actuele informatie over aardbevingen, plaatverschuivingen, e.d.
 • Dienst der Hydrografie
  De belangrijkste taak van de Dienst betreft het in kaart brengen van de zee, het uitgeven van zeekaarten en daarmee samenhangende hydrografische publicaties.
 • Nederlandse Commissie voor Geodesie
  De NCG (Nederlandse Commissie voor Geodesie) is het overlegplatform voor wetenschap en onderzoek op het gebied van geodesie en geo-informatie in Nederland.
 • Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis
  De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verzorgt de uitgave van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Op deze website kunt u de artikelen uit het tijdschrift als pdf downloaden.
 • Expedities van het K.N.A.G.
  In de 19de en 20ste eeuw werden vanuit Nederland veel expedities naar verre landen georganiseerd. Op deze website informatie over de expedities van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
 • Google Earth
  Dit is de startpagina van Google Earth, met satellietopnames van de gehele wereld, ook 3d.
 • Universiteit Utrecht, afd.cartografie
  Website van de Universiteit Utrecht.
 • The University of Colorado at Boulder
  Website over kaartprojectie door Peter H. Dana.
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgeb
 • Map History Discussion List
  De Map History Discussion List, is een dicussiegroep op internet met als doelgroep geïnteresseerden in historisch kaarten, atlassen,globes en andere cartografische documenten.
 • Forten info
  Website over militair erfgoed in Nederland en België.
 • Amersfoort op de kaart
  Kaarten van heden en verleden zijn te zien op deze website, ook in 3D. Met locaties, wandelingen, kunstwerken en een tijdbalk.
 • Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden
  Deze stichting wil de belangstelling voor historische cartografie bevorderen.
 • Cultuurbibiliotheek België
  De Cultuurbibliotheek België heeft interessante artikelen op cartografisch gebied onder e-publicaties-cartografie
 • Historische kaart
  Deze firma levert afdrukken van historische kaarten van diverse Nederlandse steden en gebieden
 • DEN
  Website van kennisinstituut Digitale Cultuur met diverse thema’s o.a. cartografie (zoekterm)
 • European Route of Industrial Heritage
  Toeristische informatienetwerk voor industrieel erfgoed in Europa.
 • Cornelis de Hooghe (1541-1583)
  Jaap Gestman Geradts verricht aan de universiteit van Leuven promotie-onderzoek naar de Haagse carthograaf Cornelis de Hooghe (1541-1583).
 • Geschiedenis van Rosmalen
  Website over de geschiedenis van Rosmalen. Op de site staan ruim 50 kaarten van Rosmalen (kaart én beschrijving/toelichting)
 • Omnesviae
  Romeinse routeplanner. De Tabula Peutingeriana geprojecteerd over Google Maps.
 • Landschap Overijssel
  Landschap Overijssel zet zich in voor streekeigen natuur en landschap.
 • Landschappen van Noord Nederland
  Deze website wordt aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen, afdelingen landschap.
 • Cultuurhistorische atlas van Overijssel
  Website met cultuurhistorische kaarten en historische kaarten, die men kan combineren.