Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat de afgelopen week, van 8 tot en met 13 september 2009, op uitbundige wijze is herdacht dat de Nederlanders 400 jaar geleden New York hebben ontdekt. Dit jaar vieren we dat er tussen Nederland en Amerika al vierhonderd jaar lang een ononderbroken vriendschap bestaat.

Z.K.H. Prins Willem Alexander en H.K.H. Prinses Maxima waren tijdens de festiviteiten van New York 400 aanwezig. Zie voor verslag van de diverse plechtigheden de website van het Koninklijk Huis

Historie

In april 1609 verliet het schip ‘De Halve Maen’ onder leiding van Henry Hudson Amsterdam om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie een snellere doorvaart te zoeken naar Azië. In september 1609 voer Hudson bij het eiland Manhattan de rivier op die later naar hem zou worden genoemd. Hij vond geen waterweg door Amerika. Wel ontdekte hij aan de Amerikaanse oostkust een vruchtbaar gebied. De rond 1625 op Manhattan gestichte handelspost Nieuw-Amsterdam (later New York) werd de voornaamste vestiging van de Nederlandse kolonie.

Henri Hudson
Henri Hudson

De aankoopbrief van het eiland Manhattan van de indianen uit 1626 is te vinden onder de topstukken van het Nationaal Archief. Naast de aankoopbrief, die door New York als haar "geboorteakte" wordt beschouwd, bevinden zich nog andere, unieke historische documenten over het ontstaan van New York in het Nationaal Archief. 

Deze documenten zullen worden tentoongesteld in het South Street Seaport Museum te New York  City van 12 september 2009 tot 3 januari 2010 tijdens de tentoonstelling New Amsterdam. The island at the center of the World – the exhibition

Zie ook: Website Nationaal Archief artikel over de opening van de tentoonstelling

Voorbeelden van documenten

Aankoopbrief Manhattan door Pieter Janszoon Schaghen, bewindhebber van de kamer Amsterdam van de WIC
Brief van Pieter Janszoon Schaghen, bewindhebber van de kamer Amsterdam van de West-Indische Compagnie (WIC)  aan de Staten-Generaal over het door hem ontvangen nieuws betreffende de aankoop van het eiland Manhattan.

Gezicht op Nieuw Amsterdam (Vingboons)

Bron: Persbericht Nationaal Archief

Meer informatie

400 jaar New York
Getagd op:         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *