KaartMet de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij de Rotterdamse Haven zijn ook de Nederlandse maritieme zones gegroeid. Het Nederlandse territorium is hierdoor met 55 vierkante kilometer toegenomen!

Op dit moment wordt Maasvlakte 2 aangelegd. De werkzaamheden zijn zo ver dat een groot deel van de buitenrand van het terrein is aangelegd. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine heeft deze buitenrand in kaart gebracht. Deze navigatiekaart leidt tot een wijziging van de Nederlandse basislijn volgens het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS).

Kaart
Kaart met maritieme zones

Download grote versie van deze kaart in PDF (ministerie van Defensie)

Basislijn

De basislijn is opgebouwd uit de nulmeterdieptelijn zoals weergegeven in de zeekaarten en enkele rechte basislijnen die onder meer de monding van de Westerschelde en de wateren tussen de Waddeneilanden afsluiten.

5 maritieme zones

Vanaf deze basislijn worden de verschillende maritieme zones van Nederland berekend. Dit zijn: 

  • Waterhuishoudingszone: 0-1 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn. 
  • Gemeenschappelijk Visserijbeleid Europese Unie: zones 3-12 M en 6-12 M vanaf de basislijn. 
  • Territoriale Zee: 0-12 M vanaf de basislijn. 
  • Aansluitende Zone: 12-24 M vanaf de basislijn. 
  • Exclusieve Economische Zone: van 12 M vanaf de basislijn tot aan de buitengrens.   

Verschuiving

Een wijziging van de basislijn, zoals nu door de aanleg van Maasvlakte 2, zorgt voor een uitbuiging van de maritieme zones van Nederland. Door het uitbrengen van de ENC is Nederland, dat ophoudt bij de buitengrens van de Territoriale Zee, dus groter geworden. De buitengrens is maximaal circa 1,5 M meer zeewaarts komen te liggen; de oppervlakte van het Nederlands territorium is met ongeveer 55 km2 toegenomen.

Officiële publicatie

Wijzigingen in maritieme zones zijn volgens het VN-Zeerechtverdrag pas geldig wanneer de Nederlandse overheid de basislijn officieel heeft gepubliceerd (op papier of elektronisch). Een verandering van de kustlijn in werkelijkheid heeft dus geen effect, totdat deze verschijnt in de zeekaart. Met de meest recente grootschalige zeekaart kan elke zeeman zelf uitmeten of hij zich binnen of buiten de 12 M uit de kust bevindt. De wijziging in deze zones wordt bekend gemaakt via www.hydro.nl (de website van de Dienst der Hydrografie) en met een Bericht aan Zeevarenden (BaZ).

Meer informatie

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Defensie: Maritieme zones Noordzee gewijzigd door aanleg Maasvlakte 2

Technische aspecten van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (hydro.nl)

Nederlands grondgebied toegenomen
Getagd op:     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *