Tot onze verbijstering werd onze cartografievriend Louis Andriessen op 20 november 2010 tijdens een lezing van de studiekring uit ons midden weggenomen.

Foto van Louis

Onze Studiekring Historische Cartografie bestaat deze maand 14 jaar. Al in de beginjaren heeft Louis zich bij onze kring aangesloten… In het begin kwam hij niet op elke bijeenkomst. Toen we hem vertelden dat we hem zo graag bij onze bijeenkomsten hadden, omdat hij zo’n grote cartografiekenner was en we veel van hem konden leren, kwam de schoolmeester waarschijnlijk in hem boven, want vanaf dat moment bezocht hij alle bijeenkomsten.

We genoten erg van zijn aanwezigheid en zijn waardevolle aanvullingen op de lezingen.  Regelmatig gaf hij zelf ook inleidingen voor onze studiekring. Zo gaf hij vorig jaar een lezing over titelprenten van atlassen.

Toen ik hem aanbood het materiaal te fotograferen en om te zetten in een powerpoint presentatie, wees hij dit resoluut van de hand. Hij liet Benny de afbeeldingen omhoog houden, terwijl hij ons met een aanwijsstokje op de diverse details wees. Daarna legde hij de prenten op tafel en konden we ze allemaal zelf gaan bekijken. Op deze manier verzorgde Louis voor onze kring diverse lezingen.

Wanneer Louis een nieuwe titelprent had weten te bemachtigen, rustte hij niet tot hij de prent in alle details ontleed had en elke figuur had kunnen benoemen. Hij zat dan aan zijn tafeltje thuis met zicht op de tuin, gewapend met een vergrootglas en een stapel boeken naast zich en bestudeerde de prent net zo lang, tot deze geen geheimen meer voor hem had. Hij kon hier zo boeiend over vertellen, dat hij geen powerpoint nodig had.

In de loop der jaren werd de band tussen de leden van de Studiekring hechter en ontstonden er warme vriendschappen omdat we een gezamenlijk passie hadden, nl. cartografie.
We gingen ook samen op stap, bezochten tentoonstellingen en hadden onze jaarlijkse veldexcursies. Op de jaarlijkse paperassenmarkt in Bredevoort kwamen we elkaar ook altijd tegen. Op een terrasje genoten we dan samen met een aantal leden van de studiekring van een lekkere lunch en bewonderden elkaars nieuwe cartografische aanwinsten.

Studiekring tijdens excursie naar Lattrop
Excursie naar Lattrop in 2010. Louis 2e van rechts

Het hoogtepunt in ons bestaan als studiekring is onze medewerking aan de tentoonstelling “Twickel op de kaart” geweest.
Louis selecteerde en beschreef samen met Aafke Brunt en Rob Blom de kaarten voor de expositie. Tijdens de openingstijden was steeds een van onze leden aanwezig om uitleg te geven. Als dank voor onze medewerking kregen we een uitnodiging voor een rondleiding op Twickel voor de hele studiekring!

Toen Louis’ gezondheid achteruit ging, wilde hij toch zoveel mogelijk de bijeenkomsten blijven bijwonen. Zijn chemokuren werden zo gepland dat hij de derde zaterdag van de maand gewoon aanwezig kon zijn. Ook een vakantie naar Portugal kon slechts 3 weken duren en dan wel precies tussen twee lezingen in.

Zo was hij ook op 20 november 2010 op de bijeenkomst aanwezig, terwijl hij 2 dagen ervoor nog in het ziekenhuis was opgenomen. Gerrit Perfors begon met zijn lezing “Wegen door de eeuwen heen”. Er waren prachtige kaarten van de kruistochten te zien. Zachtjes zei hij tegen Gerrit en mij: “Mooie kaart hè?” en ik zag aan de glimmertjes in zijn ogen dat hij genoot.

Op dat moment konden we nog niet weten, dat dit de laatste woorden van Louis aan ons zouden zijn. Tot onze grote verbijstering werd hij die morgen uit ons midden weggenomen. Louis werd, op twee dagen na, 72 jaar oud.

Lieve Louis we zullen je grote betrokkenheid bij onze studiekring, je enorme kennis van de cartografie en je warme vriendschap erg gaan missen…

Vrienden Studiekring Historische Cartografie

In memoriam Louis Andriessen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *