Kort verslag van de bijeenkomst op 23-8-2011 bij het HCO te Zwolle over de voorgenomen substitutie (scanning en vernietiging) van de hulpkaarten van het Kadaster.

Aanwezig de heren
– Hemuth Rijnhart: houdt zich bezig met de geschiedenis van Avereest en met name de digitale ontsluiting van bronnen. Heeft o.a. de bouwvergunningen voorzien van het bijbehorende adres en de kadastrale legger en kaarten gedigitaliseerd.
– André Westerdorp: secretaris Historische Vereniging Jan van Arkel in Kampen en Erfgoedplatform Kampen i.o. Heeft hetzelfde gedaan voor IJsselmuiden.
– Joop Schuite: vroeger werkzaam bij o.a. het Kadaster. Woont in Deventer en houdt zich bezig met landschappelijke veranderingen en de bewoningsgeschiedenis van Goor.
– René van der Schans: eveneens voorheen bij het Kadaster als landmeter, daarna onderzoeker en docent aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Heeft historisch onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van delen van Rotterdam en is nu met een werkgroep hetzelfde aan het doen voor het centrum van Ede.
– Vincent Sleebe: relatiebeheerder bij het HCO, is verantwoordelijk voor o.a. de verwerving van overheidsarchieven.

Joop Schuite heeft deze discussie via https://www.mijnstadmijndorp.nl/ aangezwengeld omdat hij zich zorgen maakt om de plannen van het Kadaster om na scanning van de hulpkaarten en veldwerken de originelen te vernietigen.

Het Nationaal Archief heeft goedkeuring gegeven. o.a. met als argumenten:
– de slechte staat
– de matige betrouwbaarheid
– de geringe informatiewaarde
– het feit dat de informatie ook op de minuutplans is te vinden.

Al deze argumenten worden door Joop Schuite en René van der Schans bestreden. Zij laten aan de hand van hun onderzoeken zien welke grote waarde de hulpkaarten – voor de veldwerken geldt dit minder – voor dit soort onderzoek hebben.
In het voorjaar is een hoorzitting geweest waarbij de heren Schuite en Van der Schans aanwezig zijn geweest, maar er is nog geen uitslag van bekend.

Er doen zich twee vragen voor:
1. Kunnen de hulpkaarten alsnog worden gered van de vernietiging? Ruimtegebrek hoeft voor het HCO geen bezwaar te zijn. Het gaat dan om 150 m, althans voor de hulpkaarten.
2. Wat gebeurt er met de digitale bestanden. Kunnen die straks alleen via het historisch onderzoekscentrum van het Kadaster tegen betaling worden geraadpleegd? En hoe zit het met het beschikbaarstellen van digitale kopieën aan gebruikers? Tot nu toe mocht alleen een afdruk worden gemaakt.

Afgesproken wordt dat wij ons de komende tijd blijven inspannen voor:
1. het bewaren van de originelen;
2. het – liefst via internet en/of de historische centra – beschikbaar worden van de digitale afbeeldingen mét een goede gebruikersinterface en mogelijkheden voor digitale reproductie.

Vincent Sleebe
Historisch Centrum Overijssel
1-9-2011

Meer informatie:

Bezwaar tegen  vernietiging kadasterkaarten

Hoorzitting bezwaar vernietiging kadasterkaarten

 

Bijeenkomst over vernietiging hulpkaarten bij HCO
Getagd op:    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *