Voorlopig tot en met december 2022 houden wij onze bijeenkomsten vanwege Covid 19 in een grotere lezingenzaal. We kunnen hier beter afstand houden en de zaal wordt goed geventileerd.

De locatie : Auditorium  van Museum Hengelo, Beekstraat 51, Hengelo. Het is 5 minuten lopen vanaf bus- en treinstation Hengelo.

Er is een grote parkeergarage direct onder naastliggende perceel toegankelijk via de Marskant, direct voor het museum is geen parkeergelegenheid, Museum Hengelo.

De bijeenkomsten beginnen alle om 10.00 uur en eindigen tussen 12.00 en 12.30 uur, wijzigingen voorbehouden.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden van de studiekring. Bent u geen lid maar wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan vooraf contact met ons op.

 • za
  17
  sep
  2022

  Cartografie in infografics

  Marcel Kuster houdt een voordracht over ‘Cartografie in infografics’.

  Dagelijks verwerkt Marcel kaartmateriaal in infographics voor dagbladen en boeken. Kaarten verhelderen een verhaal of gebeurtenis wanneer dit niet in woorden te vatten is. Aan de hand van voorbeelden vertelt hij over zijn beroepspraktijk.

 • za
  15
  okt
  2022

  Het gebruik van digitale kaarten

  Peter Heerink spreekt over ‘Het gebruik van digitale kaarten’ met als voorbeelden de Horigheid kaart, de nieuwe versie van Topotijdreis, BAG data en zo mogelijk nog meer. Hij geeft er een handleiding bij.

 • za
  19
  nov
  2022

  Om het leren van aardrijkskunde te vergemakkelijken en leuker te maken

  Geert Bekkering heeft een hoofdstuk geschreven in een nog te verschijnen publicatie Geographical Games (Brill; Londen). Uit de hiervoor verzamelde gegevens heeft hij een lezing samengesteld ‘Om het leren van aardrijkskunde te vergemakkelijken en leuker te maken’.

 • za
  17
  dec
  2022

  Palen op de kaart

  Gerhard Post houdt een lezing met de titel Palen op de kaart. De lezing heeft twee hoofdonderwerpen: een inventarisatie van markeringen van Grenspalen op de topografisch kaarten. Het is een onderdeel van een artikel dat in Jaarboek Twente 2023 zal verschijnen. In het tweede gedeelte komen diverse andere palen aan de beurt: Kilometerpalen, Grenspalen, Scheidingspalen, Schamppalen, Plantsoenpalen en Duikerpalen.