De studiekring komt één keer per maand bij elkaar vanaf september tot en met april. Altijd op de derde zaterdag van de maand (tenzij anders vermeld). De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.00 of 12.30.

Plaats: Studiezaal van de Oudheidkamer Twente, Stroinksbleekweg 12b te Enschede. Locatie: Rozendaalcomplex in de wijk Roombeek.

De locatie Rozendaal-Roombeek is goed te bereiken: Via de snelwegen A35 en A1. Vanaf de Deurningerstraat gele aanwijzingsborden volgen naar (gratis) parkeerplaats. Te voet is het 10 tot 15 minuten lopen vanaf het station. De locatie is ook vanaf het station goed per bus te bereiken.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden van de studiekring. Bent u geen lid maar wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan vooraf contact met ons op.

De programma’s van de afgelopen seizoenen kunt u in het archief inzien.

 • za
  17
  sep
  2016

  Planetarium Franeker en Finland Oostpunt

  Zoals  doorgaans het geval is, biedt de septemberbijeenkomst gelegenheid tot het onderling uitwisselen van wetenswaardigheden op cartografisch gebied. Tevens wordt ieder uitgenodigd, uit zijn of haar verzameling boek(en) of kaart(en) of cartografische aanwinst(en) te tonen en/of ter discussie te stellen of verslag te doen van eigen onderzoek voor zover dat gerelateerd kan worden aan ons ruime cartografische studiegebied.

  Daarnaast geeft Els Marijnissen een korte inleiding over het Planetarium te Franeker.

  Victor Pollé neemt ons mee naar de grenspalen van Finland in het oostpunt.

 • za
  15
  okt
  2016

  Landkaarten op postzegels - raakvlak tussen cartografie en filatelie

  De heer Ap Koopman uit Naarden zal een inleiding verzorgen over het onderwerp: ‘Landkaarten op postzegels – raakvlak tussen cartografie en filatelie.’
  Na een algemene inleiding over de “maps-on-stamps” wereld,  zal de presentatie zich toespitsen op grensconflicten.

  Hierbij ligt het accent op Latijns-Amerika, maar ook geschillen in Afrika en het Midden-Oosten komen aan bod.

  Conflicten zijn altijd aanleiding geweest voor cartografische productie, en vervolgens soms ook voor bijzondere postzegels.

 • za
  19
  nov
  2016

  Militaire cartografie

  Ons studiekringlid Peter Heerink laat een powerpoint-presentatie zien over ‘Militaire cartografie’.

  Dit is een uitgebreide versie van de voordracht die aanvankelijk gehouden zou worden op 20 februari van dit jaar na de presentatie  over Militaire Nieuwsprenten door Rob Blom. Beide sprekers hadden zoveel materiaal dat destijds tijdens de bijeenkomst besloten werd, aan elk onderwerp een gehele ochtend te besteden.

 • za
  17
  dec
  2016

  Amsterdamse cartografen en hun onderlinge relaties

  Ook vanmorgen een voordracht uit eigen kring door Willy Ahlers, getiteld:’Amsterdamse cartografen en hun onderlinge relaties’.

  De behandelde periode eindigt met het begin van de Franse Tijd.

 • za
  21
  jan
  2017

  Plannenmakers in oorlogstijd

  De heer Hans van Dam, co-auteur van het boek ‘Plannenmakers in oorlogstijd’, Den Haag  2011,  houdt een voordracht over kaartmateriaal bij het onderzoek naar stedebouwkundige ontwikkeling vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Een heel bijzonder werkterrein van de toen operationele Rijksdienst voor het Nationale Plan betrof de annexatiepolitiek van de Nederlandse overheid vlak na de oorlog, die verbazingwekkende kaarten heeft opgeleverd.

 • za
  18
  feb
  2017

  Kaartencollecties van de Universiteit Leiden

  De heer Martijn Storms, werkzaam aan de Universiteitsbibliotheek Leiden, conservator Bijzondere Collecties, waaronder de kaarten en atlassen, houdt een voordracht over deze ‘Kaartencollecties in Leiden’ en in het bijzonder de Collectie Bodel Nijenhuis.

 • za
  18
  mrt
  2017

  Lezing door lid van de Studiekring Historische Cartografie

  Deze ochtend zal worden ingevuld door één van de leden van de Studiekring. De spreker en het onderwerp  wordt later bekend gemaakt.

 • za
  22
  apr
  2017

  Peter van der Krogt UvA

  (let op: 4e zaterdag i.p.v. 3e i.v.m. Pasen)

  Een zeer gewaardeerde bijna vaste gastspreker Dr  Peter van der Krogt (Explokart, Universiteit van Amsterdam) geeft een lezing over fouten op kaarten. De titel van de lezing is: "De hoofdstad van Overijssel is Wol: Fouten op kaarten".

  Historisch cartograaf Van der Krogt  is sinds 1 juni 2013 aangesteld als ‘Jansonius-conservator’ bij de Bijzondere Collecties van de UvA.