Voorlopig tot en met april 2023 houden wij onze bijeenkomsten vanwege Covid 19 in een grotere lezingenzaal. We kunnen hier beter afstand houden en de zaal wordt goed geventileerd.

De locatie : Auditorium  van Museum Hengelo, Beekstraat 51, Hengelo. Het is 5 minuten lopen vanaf bus- en treinstation Hengelo.

Er is een grote parkeergarage direct onder naastliggende perceel toegankelijk via de Marskant, direct voor het museum is geen parkeergelegenheid, Museum Hengelo.

De bijeenkomsten beginnen alle om 10.00 uur en eindigen tussen 12.00 en 12.30 uur, wijzigingen voorbehouden.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden van de studiekring. Bent u geen lid maar wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan vooraf contact met ons op.

 • za
  17
  sep
  2022

  Cartografie in infografics

  Marcel Kuster houdt een voordracht over ‘Cartografie in infografics’.

  Dagelijks verwerkt Marcel kaartmateriaal in infographics voor dagbladen en boeken. Kaarten verhelderen een verhaal of gebeurtenis wanneer dit niet in woorden te vatten is. Aan de hand van voorbeelden vertelt hij over zijn beroepspraktijk.

 • za
  15
  okt
  2022

  Het gebruik van digitale kaarten

  Peter Heerink spreekt over ‘Het gebruik van digitale kaarten’ met als voorbeelden de Horigheid kaart, de nieuwe versie van Topotijdreis, BAG data en zo mogelijk nog meer. Hij geeft er een handleiding bij.

 • za
  19
  nov
  2022

  Om het leren van aardrijkskunde te vergemakkelijken en leuker te maken

  Geert Bekkering heeft een hoofdstuk geschreven in een nog te verschijnen publicatie Geographical Games (Brill; Londen). Uit de hiervoor verzamelde gegevens heeft hij een lezing samengesteld ‘Om het leren van aardrijkskunde te vergemakkelijken en leuker te maken’.

 • za
  17
  dec
  2022

  Palen op de kaart

  Gerhard Post houdt een lezing met de titel Palen op de kaart. De lezing heeft twee hoofdonderwerpen: een inventarisatie van markeringen van Grenspalen op de topografisch kaarten. Het is een onderdeel van een artikel dat in Jaarboek Twente 2023 zal verschijnen. In het tweede gedeelte komen diverse andere palen aan de beurt: Kilometerpalen, Grenspalen, Scheidingspalen, Schamppalen, Plantsoenpalen en Duikerpalen.

 • za
  21
  jan
  2023

  De Zwanendrift op de Middeleeuwse Regge en Diepenheim vanaf de Middeleeuwen

  Lezing door Benny Brummelhuis, lid van onze Studiekring.

  De lezing gaat over de Zwanendrift die in het goederenregister van 1188 genoemd wordt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het recht van Zwanendrift en wat dit inhield. Ook de tekst uit 1188 wordt uitgelegd en besproken.

  Het tweede deel van de lezing gaat over het Huis Diepenheim, alsmede de grachten rondom het Stedeke Diepenheim komen uitgebreid aan bod. In feite is dit een korte samenvatting van drie verschillende onderzoeken betreffende Diepenheim in de Middeleeuwen.

 • za
  18
  feb
  2023

  Overijssel in kaart; 500 jaar geschiedenis in bijzondere kaarten

  De oudste regionale kaart van Nederland met daarop het grootste deel van Overijssel dateert van circa 1524. In de jaren daarna zijn er tal van kaarten verschenen die een goed beeld geven van niet alleen de ruimtelijke ontwikkeling in Overijssel, maar ook van het vak van kaarten maken.

  Frank Baars toont een selectie van de mooiste en bijzondere kaarten die er zijn verschenen. Het gaat niet alleen om kaarten van de provincie Overijssel als geheel, maar ook om stadsplattegronden en stadsgezichten van Overijsselse steden. Verschillende bekende en onbekende kaartmakers passeren hierbij de revue.

 • za
  18
  mrt
  2023

  Geldria Ducatus

  Twee leden van onze Studiekring, Bert v.d. Steeg en Rob Blom, hebben meegewerkt aan het boek "Geldria Ducatus".

  Rob Blom brengt vandaag het omvangrijke boek mee en zal ook uit zijn kaartencollectie verschillende originele kaarten meebrengen.

  De lezing zal gaan over:

  1. Het boek ‘GELDRIA DUCATUS’ ; ‘Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860’. (Dick Blonk en Peter van der Krogt; 2021).
  2. De kaart van Gelderland van Forlani (uitgever Camocio) van 1563. Ook deze kaart brengt Rob mee.

 • zo
  16
  apr
  2023

  Storymapping over Water in Nederland

  Peter Heerink zal vandaag een lezing houden over Water in Nederland. Hij maakt hierbij gebruik van Storymapping.
  Hij bekijkt en loopt met ons door een prachtige Story Map die de strijd van Nederland tegen het water laat zien.
  Peter  zal daarna ook nog laten zien hoe je relatief eenvoudig zo'n applicatie zelf kunt maken.