De studiekring komt één keer per maand bij elkaar vanaf september tot en met april. Altijd op de derde zaterdag van de maand (tenzij anders vermeld). De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot 12.00 of 12.30.

Plaats: Studiezaal van de Oudheidkamer Twente, Stroinksbleekweg 12b te Enschede. Locatie: Rozendaalcomplex in de wijk Roombeek.

De locatie Rozendaal-Roombeek is goed te bereiken: Via de snelwegen A35 en A1. Vanaf de Deurningerstraat gele aanwijzingsborden volgen naar (gratis) parkeerplaats. Te voet is het 10 tot 15 minuten lopen vanaf het station. De locatie is ook vanaf het station goed per bus te bereiken.

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden van de studiekring. Bent u geen lid maar wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan vooraf contact met ons op.

De programma’s van de afgelopen seizoenen kunt u in het archief inzien.

 • za
  16
  sep
  2017

  Van Geelkercken, update

  Zoals  doorgaans het geval is, biedt de septemberbijeenkomst gelegenheid tot het onderling uitwisselen van wetenswaardigheden op cartografisch gebied.

  Het programma start met een korte lezing door studiekringgenoot Marcel Kuster, getiteld: ‘Van Geelkercken, update’.

  In 1639 verscheen een nieuwe kaart van het Kwartier Zutphen door Nicolaes van Geelkercken (± 1585 - 1656). Bijna 200 jaar was dit het kaartbeeld van Oost-Gelderland en werd het dankbaar gekopieerd. Tegenwoordig werkt dit beeld eerder vervreemdend. Van Geelkercken was als landmeter thuis in dit gebied en liet ons meer dan 175 manuscripten na. Aan de hand hiervan is er een kans dat we (delen van) de kaartinformatie kunnen ontsluiten op de oudste topografische kaart (19e eeuw). Marcel Kuster vertelt over zijn onderzoek.

 • za
  21
  okt
  2017

  Afgelegen eilanden – Boudewijn Büch en de digitale kaart

  Presentatie door Ab Koopman uit Naarden (lezing vorig seizoen Landkaarten op postzegels) en Peter Heerink met als titel:  ‘Afgelegen eilanden – BB en de digitale kaart’. Verslag van een proces, waarbij op basis van de eilandenboeken van Boudewijn Büch een interactieve digitale kaart het licht zag, met mogelijkheid om via links door te klikken naar video’s met Boudewijn Büch. Spectaculair!

 • za
  18
  nov
  2017

  De aanleg van de Afsluitdijk

  Jan van Rijn uit Weerselo houdt een voordracht over ‘De aanleg van de Afsluitdijk’. Van Rijn is geboren in Breezand, Anna Paulowna. Hij heeft de interesse voor de afsluitdijk van zijn vader geërfd en heeft veel uniek materiaal verzameld over de Afsluitdijk.

  De lezing behandelt de (eerste) plannen voor afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee, de oprichting en de rol van de Zuiderzeevereniging. De persoon van Cornelis Lely als waterbouwkundig ingenieur en staatsman komt uitgebreid aan de orde. Ook wordt ingegaan op de logistieke en management uitdaging die de aanleg stelde aan de Dienst der Zuiderzeewerken en de Maatschappij ter Uitvoering Zuiderzeewerken. Toegelicht met kaartmateriaal.

 • za
  16
  dec
  2017

  Spreker en onderwerp nog niet bekend

  Deze ochtend zal worden ingevuld door één van de leden van de Studiekring. Op dit moment zijn spreker en onderwerp nog niet bekend.

 • za
  20
  jan
  2018

  De Forma Urbis Romae

  Rob Segers houdt een voordracht over ‘De Forma Urbis Romae, een enorme plattegrond van Rome (ca 18 x 13 m) die rond het jaar 200 is vervaardigd. De kaart was gegraveerd op een grote marmeren plaat en is vermoedelijk na de val van het West Romeinse Rijk in 476 van de muur gevallen  en bedolven onder puin.  Vanaf 1562 zijn vele fragmenten teruggevonden.

  De universiteit van Stanford heeft alle bekende fragmenten ingescand  en probeert tot een reconstructie van de kaart te komen.

 • za
  17
  feb
  2018

  Een tempel der kaarten: geschiedenis van de Utrechtse universitaire kaartenverzameling

  Dr Marco van Egmond, conservator kaarten, atlassen en gedrukte werken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, zal een voordracht houden over de kaarten van de Universiteit Utrecht.

  Titel van de lezing: ‘Een tempel der kaarten: geschiedenis van de Utrechtse universitaire kaartenverzameling’.

  Speciale aandacht voor: Europees of inheems; een bijzondere Boeginese zeekaart.

 • za
  17
  mrt
  2018

  Ontwikkeling van de kaarten voor de burgerluchtvaart in de twintigste eeuw

  Hans Kok, zal een voordracht houden over: ‘Ontwikkeling van de kaarten voor de burgerluchtvaart in de twintigste eeuw’.

  Capt. J.D.A. Kok (1940) is gepensioneerd KLM gezagvoerder. Zijn interesse voor cartografie komt voort uit zijn belangstelling voor de oude navigatietechnieken, zoals die bij zijn intrede bij de KLM ook nog moesten worden gebruikt op de lange routes en poolvluchten.

  Hij is voorzitter van de International Map Collectors’ Society/London en redactielid van Caert-Thresoor.

 • za
  21
  apr
  2018

  Nederlandse hemelcartografie en de zeeman

  Dr Rob van Gent houdt een voordracht over ‘Nederlandse hemelcartografie en de zeeman’. Hij studeerde sterrenkunde aan het Sterrenkundig Instituut in Utrecht en heeft zich na zijn studie gespecialiseerd in de geschiedenis van de sterrenkunde.