In november 2007 verschijnt het tweede deel, Java en Madoera, van de Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deze atlas is samengesteld op basis van facsimile’s van manuscriptkaarten, plattegronden en topografische afbeeldingen uit de collecties van het Nationaal Archief te Den Haag en diverse andere VOC-archieven.

LET OP: Deze atlas is inmiddels uitverkocht.

Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie

Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), het Nationaal Archief (NA) en Explokart/Universiteit Utrecht, geeft momenteel een zevendelige atlasreeks uit van het eertijdse octrooigebied van de VOC (1602-1799). Als eerste, inleidende deel is medio november 2006 een facsimile-uitgave uitgekomen van de zogenoemde Atlas Amsterdam of Atlas De Graaf, de overzichtsatlas van de vestigingen en bezittingen van de VOC die omstreeks 1700 op last van de Heren XVII werd vervaardigd door de Amsterdamse kaartenmaker Isaak de Graaf en waarvan de bewaard gebleven kaartbladen zich nu alle in de collectie van het Nationaal Archief bevinden.

Vervolgens verschijnen zes regionale delen:

 • Java en Madoera (medio november 2007)
 • Indische Archipel en Oceanië (incl. Malakka, Filippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland, voorjaar 2008)
 • Ceylon (najaar 2008);
 • Voor-Indië (incl. Arabisch Schiereiland, Perzië, voorjaar 2009);
 • Afrika (incl. Mauritius, La Réunion etc., najaar 2009);
 • Oost-Azië (Siam/Birma t/m Japan, voorjaar 2010).

Deel 2: Java en Madoera

Voorkant atlas

Dit eerste regionale deel in de serie biedt een nooit eerder getoond overzicht van het enorme bestand aan manuscriptkaarten, plattegronden, tekeningen en schilderijen van Java, het hoofdeiland in de Indische Archipel, en Madoera, dat door de vele Nederlandse en andere Europese landmeters, kaarttekenaars, zeevaarders, militair ingenieurs en kunstenaars uit de VOC-tijd en de eerste jaren nadien tot ca. 1820 is nagelaten.

Een greep uit de inhoud van deze atlas:

 • Overzichtskaarten van Java en Madoera als geheel en van de grote gewesten die indertijd op de eilanden werden onderscheiden (Bantam, Batavia met Ommelanden en Buitenzorg, de Jacatrase Bovenlanden, de Preanger landen, Cheribon, Mataram c.q. de Vorstenlanden, Java’s Noord-Oostkust, de Oosthoek en Madoera).
 • Exploratiekaarten gemaakt naar aanleiding van de verschillende expedities naar de toen nog minder bekende delen van Java (onder meer de militaire campagnes in Midden- en Oost-Java in de jaren 1677-1721 en de karteringstochten langs de zuidkust tussen 1692 en 1739)
 • Hydrografische kaarten op kleine en middelgrote schalen van de overige kustwateren.
 • Detailkaarten en plattegronden van diverse aard, die op veel grotere schalen delen van gewesten, steden en kleinere plaatsen, forten en allerlei andere afzonderlijke gebouwen weergeven. Hierbij gaat het vooral om objecten die voor de Compagnie van direct belang waren, zoals militaire versterkingen, waterbouwkundige werken, werven en werkplaatsen, bestuursgebouwen, buitenplaatsen, hospitalen, e.d.
 • Topografische afbeeldingen van landschappen, steden, forten, landhuizen en andere objecten.
 • Ruim 100 kaarten en plattegronden uit het voormalige Landsarchief in Nederlands-Indië van het Arsip Nasional Republik Indonesia (Nationaal Archief van Indonesië) van Batavia en Ommelanden.

Java en Madoera wordt kort ingeleid door dr. G.J. Knaap, aan de hand van een teksthoofdstuk in twee talen over de geschiedenis van Java en Madoera in de periode tussen de ‘Eerste Schipvaert’ van 1595-1597 en het herstel van het Nederlandse gezag na het Engelse tussenbestuur van 1811-1816. In het eigenlijke kaartendeel, pagina’s 22 t/m 431, wordt elk van de ca. 600 gereproduceerde kaarten, plattegronden en topografische afbeeldingen in uitvoerige tweetalige bijschriften beschreven en verklaard, waar nodig compleet met een transcriptie van de originele kaartinschriften en legenda’s. Alle kaart- en beeldmateriaal is op hoge grafische kwaliteit gereproduceerd, bij een groot beeldformaat per pagina van maximaal 52,5 x 37 cm.

Bestellen

Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Deel/Volume II: Java en Madoera/Java and Madura. G.J. Knaap e.a., Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior i.s.m. Nationaal Archief, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en Explokart/Universiteit Utrecht ; eenmalige uitgave november 2007, isbn/ean 9789074861274.

Introductieprijs t/m 31 december 2007 € 295,- incl. porto NL; prijs daarna € 350,- incl. porto NL.

De atlas is inmiddels uitverkocht.

Meer informatie

 • Beschrijving deel 2, inclusief voorbeelden van kaarten (Asia Maior)
 • Beschrijving serie (Asia Maior)
 • Inhoudsopgave deel 2 (Asia Maior, PDF-formaat)

Bron: Persberichten Asia Maior, zie bovenstaande links (niet meer beschikbaar 27-7-2018).

VOC-atlas Java en Madoera
Getagd op:     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *