Het boek  "Cornelis Kraijenhoff 1758-1840: Een loopbaan onder vijf regeeervormen" door Wilfried Uitterhoeve is genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs 2009.

Cornelis Kraijenhoff

Cornelis Kraijenhoff was zeer veel: medicus, natuurkundige, waterstaatkundige, topograaf, militair ingenieur, minister van Oorlog. Hij speelde een rol in alle politieke en militaire keerpunten van zijn tijd: 1787, 1795, 1799, 1809/1810, 1813.

Minstens even belangrijk waren zijn grote projecten, die het land als het ware van een ruggengraat hebben voorzien: de driehoeksmeting voor de eerste exacte kaart van het land; zijn waterstaatkundige opmetingen die leidden tot het landelijk maken van het Amsterdams peil; de (re)organisatie van de waterlinies in Holland en Utrecht. In een radicale aanpak van het rivierenprobleem was hij zijn tijd te ver vooruit.

Zijn ongehoorde vestingenproject in de Zuidelijke Nederlanden ten slotte, gerealiseerd in een driemanschap met Willem I en Wellington, leidde tot zijn val. Het raakte in de vergetelheid – zoals ook Kraijenhoff. Toch mag hij, met zijn activiteiten vooral in de Bataafs-Franse tijd, te boek worden gesteld als een van de erflaters van het moderne Nederland.

Het genomineerde boek
Het genomineerde boek

Wilfried Uitterhoeve

Wilfried Uitterhoeve (1944) heeft gepubliceerd op tal van historische terreinen, van de reizen van Columbus tot de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. Samen met Eric M. Moormann schreef hij de naslagwerken die in 2007 zijn bijeengebracht in het lexicon Van Alexander tot Zeus.

ISBN 978 94 6004 013 9
Gebonden editie, 480p., geïllustreerd, deels in kleur
Euro 34,95

ISBN 9789460040429
Paperback, 480 p., geïllustreerd, deelsin kleur
Euro 27,50

Bron: Uitgeverij van Tilt

Meer informatie:

Wikipedia over Cornelis Kraijenhoff

Boek over Kraijenhoff genomineerd
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *