Deze met veel kaarten geïllustreerde bundel biedt veel nieuwe feiten en inzichten over de veranderende visie in de afgelopen paar eeuwen op ontstaan en vorming van het Nederlandse kustlandschap.

Boek van Groningen tot Zeeland
Boek van Groningen tot Zeeland

Van Groningen tot Zeeland
Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap
Redactie; Guus J. Borger , Philippus Breuker en Hylkje Jong
Uitgever: Verloren, Hilversum, 2010, ing., 164 p.
Illustraties gedeeltelijk in kleur
ISBN: 9789087041649
Prijs: € 19,00

Flaptekst

Deze bundel biedt een rijke verscheidenheid aan studies over de geschiedenis van het landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust in de negentiende en twintigste eeuw. Tot ongeveer 1880 baseerden onderzoekers hun interpretaties vooral op literatuurstudie, daarna kwam een lange periode van bronnenonderzoek, waarna men vanaf 1960 ging kijken hoe het landschap er in de werkelijkheid uitzag. Behalve aan landelijk bekende kopstukken als Acker Stratingh, Staring, Lorié en Beekman wordt veel aandacht besteed aan lokale onderzoekers en instellingen.

Van Groningen tot Zeeland bevat veel nieuwe feiten en inzichten over de veranderende visie in de afgelopen paar eeuwen op ontstaan en vorming van het Nederlandse kustlandschap. Het boek is geïllustreerd met talrijke afbeeldingen, waaronder niet meer herdrukte of zelfs nimmer uitgegeven kaarten uit de negentiende eeuw, alsmede nieuwe, die voor dit boek gemaakt zijn.

Inhoudsopgave

Inhoud: Ter inleiding  
EGGE KNOL, Het verleden van kwelders, wierden en dijken: werk voor natuurwetenschappers  
MEINDERT SCHROOR, Tussen Geologie en Geakunde. Historische geografie van Friesland in de periode 1850-1950  
H.Th.M. LAMBOOIJ, Het middeleeuwse kaartbeeld van Hollands Noorderkwartier  
J.T. BREMER, De genese van de Kop van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied  
K.A.H.W. LEENDERS, Door de kracht der vloeden, of door ’t toedoen van menschen, verandert of gantsch te niet gegaan  
ADRIE DE KRAKER, Landschapsonderzoek in de Zeeuwse Delta, 1990-2010  
Literatuur

Bron: Uitgeverij Verloren, Hilversum

Van Groningen tot Zeeland
Getagd op:        

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *