De afgelopen 10 jaar is er door Alterra Wageningen UR, Universiteit Utrecht, TNO, Deltares en het RIVM gewerkt aan de totstandkoming van een Geochemische Bodematlas van Nederland. Op 4 mei 2012 is hij officieel gepresenteerd: een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland.

Omslag Geochemische bodematlas van Nederland
Geochemische bodematlas van Nederland

Wat hebben we de afgelopen eeuw met onze bodem gedaan? Hebben de zware metalen die in de toplaag van de bodem terecht zijn gekomen invloed op onze gezondheid? Kunnen we zonder problemen doorgaan met het gebruiken van onze bodems, of wordt dit door vervuiling steeds minder makkelijk? Waar heeft de bodem van nature een afwijkende samenstelling waar we rekening mee moeten houden? Al deze vragen komen aan de orde komen in de nieuwe Geochemische Bodematlas.

Voor de totstandkoming van de atlas zijn bodemmonsters van meer dan 350 locaties geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. Alterra-onderzoeker en hoofdauteur Gerben Mol: “De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem, maar ook over de dieper gelegen C-horizont die nog niet of nauwelijks door de mens is beïnvloed. De lijst van elementen omvat uiteraard bekende metalen als cadmium, koper en lood en relevante meststoffen als fosfor en kalium. Daarnaast geeft de atlas ook inzicht in gehalten van elementen waarvan minder bekend is, zoals thallium, uranium en lithium.”

Totaalgehalten alleen geven echter onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid of het risico van chemische elementen voor planten, dieren, en mensen. “Daarom presenteren we in onze atlas ook meetresultaten van aanvullende bepalingen die de reactieve en de beschikbare fracties van de elementen in de bodemmonsters benaderen,” zegt Gerben Mol. “Hierdoor is de Geochemische Bodematlas van Nederland de eerste in zijn soort en een uiterst waardevol hulpmiddel bij onder andere de evaluatie van andere gegevensbronnen, normstelling voor de bodem, en bij milieukundige en ecologische risicobeoordelingen.”

Geochemische bodematlas van Nederland
 
Redactie: Gerben Mol, Job Spijker, Pauline van Gaans and Paul Römkens
Wageningen, Academic Publishers, 2012, 276 pages, gebonden 

ISBN: 978-90-8686-186-6
Prijs: € 53.00 (excl. verzendkosten)

Download  meer informatie over inhoud en verkrijgbaarheid van de atlas.  De atlas is ook (gratis) als ebook te downloaden.

Geochemische bodematlas van Nederland
Getagd op:        

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *