Bij Uitgeverij van Tilt verschijnt in mei 2013 de historische atlas van Dordrecht.

Omslag historische atlas van Dordrecht
Historische atlas Dordrecht

Historische atlas van Dordrecht
Stad in het water
Auteurs: Ineke Middag, Riny Benschop en Teun de Bruijn (redactie)

ISBN 9789460041297
NUR 519
gebonden, geïllustreerd in kleur, 25×33 cm
±80 pagina’s
Prijs: € 24,50 | verschijnt mei 2013

In de geschiedenis van de oudste stad van Holland is een sleutelrol weggelegd voor het water. Wanneer Dordrecht zich in de veertiende eeuw ontwikkelt tot het economische en commerciële hart van Holland, is dat niet in de laatste plaats te danken aan haar gunstige ligging aan het water. Maar de stad ervaart ook de keerzijde daarvan, met de Sint Elisabethsvloed van 1421 als meest verwoestende voorbeeld.
De Historische atlas van Dordrecht beschrijft de bewogen geschiedenis van de stad, vanaf het ontstaan in de twaalfde eeuw tot nu. Ook de directe omgeving, zoals de Biesbosch en de Alblasserwaard, komt ruimschoots aan bod. In 35 hoofdstukken, telkens met een kaart als uitgangspunt, is te volgen hoe het tot 1850 duurt, voor het laatmiddeleeuwse stadsbeeld wezenlijk verandert en er een einde komt aan de geïsoleerde ligging op het Eiland van Dordrecht.
Daarna volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Door de negentiende-eeuwse industrialisering verwerft de stad weer een vooraanstaande plek in Holland. In de daaropvolgende eeuw zet de stedenbouwkundige groei zich voort, worden er diverse nieuwe wijken gebouwd en gaat de binnenstad op de schop.

Bron: Uitgeverij van Tilt

 

Historische atlas van Dordrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *