Op 1 juli 2016 werd tijdens een themamiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Kaart groen erfgoed gepresenteerd. In deze volledig digitaal te raadplegen atlas komen allerlei thema’s aan bod.

 

Kaartuitsnede groen erfgoed
Kaartuitsnede groen erfgoed

Bossen, houtwallen en heggen

De Kaart groen erfgoed is opgebouwd uit verschillende thematische kaartlagen, zoals rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en eendenkooien. Bijzonder is de kaartlaag over landschappelijk groen erfgoed. Het gaat hierbij om oude bossen, houtwallen en heggen. Dit soort erfgoed is kwetsbaar en historische landschapselementen worden steeds zeldzamer. Naar schatting is er van het areaal aan historische landschapselementen (van voor 1850) minder dan 3% over.

Door veranderingen in het landschap is de helft van de ongeveer 100 autochtone struik- en boomsoorten een zeldzaamheid geworden. Deze kaart brengt gebieden in beeld waar deze soorten nog wel te vinden zijn en helpt zo om verantwoorde keuzes te maken. De kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Bert Maes. Het betreft een omvangrijke inventarisatie waarvan het veldonderzoek 25 jaar in beslag nam.

Bij deze kaartlaag over landschappelijk groen erfgoed hoort een toelichting, die in pdf-formaat te downloaden is: de Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.

Atlas groen erfgoed
Atlas groen erfgoed

Bron: Persbericht Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Kaart en atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland
Getagd op:         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *