Met de Historische Wegenatlas NL viert het auteursduo Berendse & Brood hun eerste lustrum. Na de Historische, de Streek-, Stads- en Wateratlas NL belicht de Historische Wegenatlas NL het ontstaan van het Nederlandse wegennetwerk.

De Historische Wegenatlas NL laat zien dat het Nederland dat wij kennen eigenlijk heel jong is. Het is nog maar een paar generaties geleden dat reizen door het land alleen aan de gegoede burgerij en de handelaren was voorbehouden. Grote delen van de bevolking voelden zich vooral inwoner van eigen stad, streek of dorp. Die situatie veranderde pas in de loop van de negentiende eeuw met de komst van de spoor- en tramwegen, de verbetering van het wegennetwerk en het verschijnen van (motor)fietsen en automobielen in het straatbeeld. De Historische Wegenatlas NL toont dat Nederland vanaf ongeveer 1850 pas echt een land werd, omdat vanaf dat moment alle delen van het grondgebied stap voor stap met elkaar werden verbonden door een samenhangend wegennetwerk.

Kaart van het Oostelyk gedeelte van Zuydbeveland door Hattinga 1747-1748, pag. 52 en 53

De typisch Nederlandse burgerlijke cultuur heeft al vanaf de zestiende eeuw gezorgd voor een van de allereerste vormen van openbaar vervoer: de trekschuit. Hoe kan het ook anders: ons eerste OV-netwerk bestond uit trekvaarten en jaagpaden. Samen met de beurtvaarten over de Zuiderzee en de routes van de postwagens vervoerden de strak gereguleerde diensten van trekschuiten boeren, burgers en buitenlui. Eind negentiende, begin twintigste eeuw beschikten grote delen van Nederland over een minstens zo fijnmazig netwerk van buurttrams en -spoorwegen. Ze zijn verdrongen door het massale autogebruik dat na de Tweede Wereldoorlog goed op gang kwam, maar in Historische Wegenatlas NL is te lezen dat delen van die oude streeknetwerken in de eenentwintigste eeuw zo weer in gebruik kunnen worden genomen. Het zou dagelijks kilometers file schelen. Of zou Rijkswaterstaat alweer nieuwe asfalteringsplannen op de plank hebben liggen? Rijkswaterstaat?, zou een gemiddelde buitenlander denken: die gaan toch niet over de wegen? Ja hoor, in Nederland is zelfs het wegverkeer een kwestie van Rijkswaterstaat. De ‘droge Waterstaat’ noemen ze dat, ter onderscheiding van de ‘natte Waterstaat’. Zoiets bedenk je alleen in Nederland…

Kaart van Nederland - K.N.A.G. tijdschrift 1933
Kaart van Nederland – K.N.A.G. tijdschrift 1933

Lees in de Historische Wegenatlas NL over oeroude houten wegen door het veenmoeras, onze eerste Romeinse straatweg, tolhuizen, veerboten, gierponten, karrensporen, ringwegen, koningswegen, kanalen, vliegvelden, rotondes, B-wegen, fietspaden, het 1200-kilometer-plan, de Gooische Moordenaar, metro’s en de Hoge Snelheidslijn. Geniet van de vele historische foto’s en laat je verrassen door kaarten met ‘baanbrekende’ plannen om nog meer auto’s door onze historische binnensteden te laten rijden of juist nieuwe barrières op te werpen om al het doorgaande verkeer om te leiden. Vele eeuwen transportbeleid in Nederland hebben in ieder geval één ding duidelijk gemaakt: waar een wil is, komt een weg!

Specificaties Historische Wegenatlas NL – Nederland in beweging

Titel: Historische wegenatlas NL- Nederland in beweging
Auteurs: Martin Berendse, Paul Brood
Uitg.: WBooks, gebonden,  ca, 250 illustraties in kleur
Aantal pagina’s: 244 pag.
Taal: Nederlands
Formaat: 24,5 x 31 cm
ISBN: 978 94 625 86116
Jaar: 2024
Vormgeving: Richard Bos
Prijs: € 39,95

Inkijkexemplaar

Over de auteurs

Martin Berendse is directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Eerder was hij Algemeen Rijksarchivaris van het Nationaal Archief.

Paul Brood werkte bij het Nationaal Archief en was eerder onder meer rijksarchivaris in Drenthe en
Groningen. Samen met Berendse schrijft hij de reeks Historische atlas NL.

Bron: Persbericht Uitgeverij Wbooks en winkel WBooks

Historische Wegenatlas NL | Nederland in beweging
Getagd op:                             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *