De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een archeologische kaart en een animatie ontwikkeld van het IJsselmeergebied.

Archeologische kaart

De  Archeologische kaart IJsselmeergebied  bundelt de beschikbare landschappelijke en archeologische kennis van de bodem van het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren.

De landschappelijke en archeologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied is in 5 perioden opgedeeld. Per periode is een landschapskaart en een kaart met archeologische zones gemaakt. Elk kaartbeeld wordt toegelicht en voor elke zone zijn onderzoeksthema’s en –vragen geformuleerd. De archeologische onderzoeksvragen zijn geclusterd op basis van landschappelijke en culturele termen: keileem, dekzand, bewoning, begraving, ritueel, economie/infrastructuur.

De onderscheiden perioden zijn de volgende:

Periode 1: Jagers en verzamelaars in een droog landschap (9000 – 7000/6500 v. Chr.)
Periode 2: Jagers en verzamelaars en vroege boeren in een natter wordend landschap (7000/6500 – 3400 v. Chr.)
Periode 3: Boeren op droge refugia in een nat landschap (3400 – 800 v.Chr.)
Periode 4: Veenontginning en vroeg-maritieme ontwikkelingen (800 v. Chr. – 1250 na Chr.)
Periode 5: Het Maritieme landschap (vanaf 1250 na Chr.)

YOUtube-still animatie

Animatie

Ter ondersteuning is er een animatiefilmpje, dat de verandering in dit gebied in de afgelopen 12.000 jaar laat zien. U kunt hier doorklikken naar de animatie

Bronvermeldingen

Auteurs: B.I. Smit, J. Zomer, R. Schrijvers, D.H. Schmutzhart & D. Jansen, 2021
Archeologische Kaart IJsselmeergebied, versie 1.0, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.\
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Historiek online geschiedenis magazine van 3 oktober 2022
N.B. onderaan het artikel verwijzing naar meer historische animaties!

 

Archeologische kaart en animatie van IJsselmeergebied
Getagd op:         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *