Op vrijdag 17 maart 2017 houdt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie een studiemiddag die gewijd is aan ‘Tuinkaarten’. Tegen de achtergrond van de expositie ‘De oudste tuin van Nederland’ in Kasteel Huis Bergh te ‘s-Heerenberg wordt door diverse sprekers op dit thema ingegaan.

Programma

13.00-13.30 uur Ontvangst door Diane Visser, Directeur Kasteel Huis Bergh

13.30-14.00 uur Carla Oldenburger, voormalig conservator Bibliotheek Wageningen Universiteit: De geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur, aan de hand van kaartmaterialen.
Aan de hand van een reeks voorbeelden wordt de geschiedenis van de tuinarchitectuur in Nederland nader toegelicht.

14.00-14.30 uur Liesbeth Missel, conservator Bijzondere Collecties Wageningen Universiteit: ‘Tuinkaarten’, typologie, onderzoek & gebruik. Net als bij alle kaarten is het goed om verschillende soorten “tuinkaarten” te onderscheiden aan de hand van het doel waarvoor, en de manier waarop ze vervaardigd zijn.

14.30-15.00 uur Pauze, koffie / thee

15.00-15.30 uur Lida Ruitinga, conservator kaarten en atlassen Vrije Universiteit Amsterdam: Landgoederen kleurrijk in kaart gebracht. De Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit beschikt over ruim 300 topografische kaarten waarop Nederlandse landgoederen met de hand staan ingekleurd. Hoe kwamen deze kaarten in het bezit van de bibliotheek? Wat is er gedaan is om ze toegankelijk te maken voor het publiek?

15.30-16.00 uur Peter Bresser, archivaris Kasteel Huis Bergh: Kaarten in het archief
van Huis Bergh. Hoe is het archief tot stand gekomen? Wat laat het zien?

v.a. 16.00 uur Rondleiding door Diane Visser en bezoek aan expositie ‘De Oudste Tuin van Nederland’ en borrel na afloop.

Gedeelte van de tuin van Huis Bergh
Gedeelte van de tuin van Huis Bergh

De Oudste Tuin van Nederland

Om de feestelijke opening van de tuinen te vieren, wijdt Kasteel Huis Bergh een tentoonstelling aan de rijke geschiedenis van haar kasteeltuin. Hierin is aandacht voor de vroeg achttiende-eeuwse tuin, die inspiratiebron was voor de herinrichting, en voor de keuzes die zijn gemaakt bij het maken van een nieuw ontwerp. Ook wordt de bezoeker terug in de tijd meegenomen langs gebeurtenissen in de tuinen van Huis Bergh.Voor de studiemiddag is de tentoonstelling verlengd tot en met 17 maart 2017.

Voor een mooie introductie zie hier een filmpje

Contactgegevens

Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8
7041 AC ‘s-Heerenberg
Tel.:+31 (0) 314 661 281
info@huisbergh.nl

17 maart Studiemiddag ‘Tuinkaarten’ Huis Bergh