De studiekring Historische Cartografie komt sinds 1996 elke winter één keer per maand op zaterdag bij elkaar.

Ontstaan van de studiekring

In het winterseizoen 92/93 werd door de cursuscommissie van de toenmalige Oudheidkamer Twente een cursus “Kaarten en Historie” georganiseerd, bestaande uit 8 cursusavonden en een afsluitende excursie (het zgn. veldwerk). Hieraan namen 22 cursisten deel.

In het seizoen 95/96 was er weer een cursus met dezelfde titel en hieraan namen 15 cursisten deel. De onderwerpen die behandeld werden waren: Landmeetkunde vroeger en nu, Kaarten maken vroeger en nu, Kaartenmakers, Lezen en interpreteren van en werken met markekaarten, Lezen en interpreteren van en werken met topografische kaarten. Twee excursies naar het Rijksarchief Overijssel maakten deel uit van de cursus. Veldwerk te Buurse respectievelijk in Salland sloten een cursus af.

Uit deze ca. 40 deelnemers is het initiatief ontstaan tot oprichting van de Studiekring “Historische Cartografie”. Op 2 november 1996 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats in “het Elderinkshuis” te Enschede.

Door de corona-pandemie kon de studiekring in 2020 en 2021 geen bijeenkomsten houden. Sinds 2022 worden de bijeenkomsten nu gehouden in een grotere lezingenzaal in het auditorium van het Museum te Hengelo.

In de regel zijn de bijeenkomsten op elke tweede zaterdagochtend van 10.00-12.30 tijdens de maanden september tot en met april. Zie het programma voor meer informatie.

Doelstellingen van de studiekring

De studiekring heeft meerdere doelstellingen, te weten:

  • Historie: Kennisverbreding en het ontstaan van kaarten
  • Moderne cartografie: Inzicht in de technische kant van allerlei moderne kaarten (niet beperkt tot Twente)
  • Voordrachten over cartografie door gastsprekers of door een deelnemer van de studiekring
  • Kennisnemen van elkaars interessegebied.

Lid worden van de studiekring

Iedereen die geïnteresseerd is in historische cartografie kan lid worden van de studiekring. De jaarlijkse contributie bedraagt € 30. Het wordt gewaardeerd als leden zelf actief bijdragen aan de studiekring, bijvoorbeeld door het verzorgen van voordrachten.