• Topotijdreis
  • Alle kaarten van het NL Kadaster van 1815 tot nu
 • Dordrecht Stadsplattegronden
  Arno Grauw verzamelde uit verschillende bronnen stadplattegronden, luchtfoto’s, aangezichten en jaartallen van de stad Dordrecht. Meer dan 700 plattegronden van Dordrecht en het Eiland van Dordrecht. Alles in hoge resolutie te bekijken. Alleen voor privégebruik.
 • Map5.nl
  • Een demo portaal met opendata, hoogtedata, fiets en wandelroutes  maar ook historische NL kaarten zoals TMK 1850, NL 1900, NL 1925, NL1949
  • Voor de ondersteunende webpagina kijk op map5.nl , kaarten zijn ook mogelijk op een eigen webpagina.
 • Atlas Leefomgeving
  • De Atlas leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Naast milieu, veiligheid, etc is er ook een thema cultureel erfgoed.  Daarin zijn kaarten beschikbaar zoals verstedelijking in Nederland sinds 1200, Nederland in 1575, Rijksmonumenten.
 • HISGIS
  • HISGIS staat voor Historisch Geografisch Informatiesysteem. De website is in opbouw en zal de kaarten van heel Nederland per gewest gaan bevatten. Dit zijn momenteel de  kadaster 1832 gebouwen en percelen als layer en verschillende historische kaarten als background
  • De Kaart der Neederlanden (1600-1800)
   • Dit een website waar alle 600 kaarten in detail origineel, gecombineerd en deels georefereerd bekeken kunnen worden,
   • Voor de beschrijving van de atlas zie wikipedia
 • Cultuurhistorische waardenkaart van Overijssel
  • Dit is een Overijsselse thematische kaart
   • met drie indelingen voor de kaartlagen cultuurhistorische discipline, thema of periode
   • achtergrondkaart OSM, luchtfoto’s, wegenkaart
   • kaartlagen naast allerlei,  ook veel oude kaarten
 • Erfgoed op de kaart
 • Atlas Leefomgeving
 • Atlas of Mutual Heritage
  • Het meest complete overzicht documentatie over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).