Jan van Rijn uit Weerselo houdt een voordracht over ‘De aanleg van de Afsluitdijk’. Van Rijn is geboren in Breezand, Anna Paulowna. Hij heeft de interesse voor de afsluitdijk van zijn vader geërfd en heeft veel uniek materiaal verzameld over de Afsluitdijk.

De lezing behandelt de (eerste) plannen voor afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee, de oprichting en de rol van de Zuiderzeevereniging. De persoon van Cornelis Lely als waterbouwkundig ingenieur en staatsman komt uitgebreid aan de orde. Ook wordt ingegaan op de logistieke en management uitdaging die de aanleg stelde aan de Dienst der Zuiderzeewerken en de Maatschappij ter Uitvoering Zuiderzeewerken. Toegelicht met kaartmateriaal.

De aanleg van de Afsluitdijk