Benny Brummelhuis, lid van de studiekring,  houdt vandaag een voordracht over zijn onderzoek naar “De Schipbeek in de voormalige gemeenten Neede en Diepenheim”. Zijn lezing zal rijk voorzien zijn van kaartmateriaal over deze beek.

De Schipbeek in de voormalige gemeenten Neede en Diepenheim