Marcel Kuster geeft een lezing getiteld Van Geelkercken Update, over zijn onderzoek naar de (manuscript-) kaarten van landmeter Nicolaes van Geelkercken (± 1585 – 1656) met betrekking tot het Kwartier Zutphen.
Het uiteindelijke doel ligt op een mogelijke reconstructie van de originele overzichtskaart uit 1639
Vorig jaar heeft hij in het kort over dit onderwerp verteld, en nu gaat hij er dieper op in.

Van Geelkercken Update