Zoals  doorgaans het geval is, biedt de septemberbijeenkomst gelegenheid tot het onderling uitwisselen van wetenswaardigheden op cartografisch gebied.

Het programma start met een korte lezing door studiekringgenoot Marcel Kuster, getiteld: ‘Van Geelkercken, update’.

In 1639 verscheen een nieuwe kaart van het Kwartier Zutphen door Nicolaes van Geelkercken (± 1585 – 1656). Bijna 200 jaar was dit het kaartbeeld van Oost-Gelderland en werd het dankbaar gekopieerd. Tegenwoordig werkt dit beeld eerder vervreemdend. Van Geelkercken was als landmeter thuis in dit gebied en liet ons meer dan 175 manuscripten na. Aan de hand hiervan is er een kans dat we (delen van) de kaartinformatie kunnen ontsluiten op de oudste topografische kaart (19e eeuw). Marcel Kuster vertelt over zijn onderzoek.

Van Geelkercken, update