Ook vanmorgen een voordracht uit eigen kring door Willy Ahlers, getiteld:’Amsterdamse cartografen en hun onderlinge relaties’.

De behandelde periode eindigt met het begin van de Franse Tijd.

Amsterdamse cartografen en hun onderlinge relaties