De heer Hans van Dam, co-auteur van het boek ‘Plannenmakers in oorlogstijd’, Den Haag  2011,  houdt een voordracht over kaartmateriaal bij het onderzoek naar stedebouwkundige ontwikkeling vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een heel bijzonder werkterrein van de toen operationele Rijksdienst voor het Nationale Plan betrof de annexatiepolitiek van de Nederlandse overheid vlak na de oorlog, die verbazingwekkende kaarten heeft opgeleverd.

Plannenmakers in oorlogstijd