De heer Martijn Storms, werkzaam aan de Universiteitsbibliotheek Leiden, conservator Bijzondere Collecties, waaronder de kaarten en atlassen, houdt een voordracht over deze ‘Kaartencollecties in Leiden’ en in het bijzonder de Collectie Bodel Nijenhuis.

Kaartencollecties van de Universiteit Leiden