Marcel Kuster houdt een voordracht over ‘Cartografie in infografics’.

Dagelijks verwerkt Marcel kaartmateriaal in infographics voor dagbladen en boeken. Kaarten verhelderen een verhaal of gebeurtenis wanneer dit niet in woorden te vatten is. Aan de hand van voorbeelden vertelt hij over zijn beroepspraktijk.

Cartografie in infografics