De website HisGis bevat nu ook een reconstructie van het grondbezit van de provincie Utrecht. De informatie wordt aangeboden in chronologische en thematische kaartlagen, die op diverse manieren met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om het grondbezit in de provincie op perceelsniveau te reconstrueren anno 1400.

Screenshot
Ga naar HISGIS Utrecht

De voor het HISGIS gebruikte informatie anno 1832 is beschikbaar in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  Dit betreft zowel de kadastrale minuutplans als de Origineel Aanwijzende Tafels (OAT). De minuutplans zijn gebruik makend van top10 vectorkaarten gedigitaliseerd en gegeorefereerd. Met behulp van deze informatie zijn percelen (goederen) samengesteld door kadastrale percelen met dezelfde eigenaar in 1832 te groeperen, hierdoor ontstaat een aaneengesloten digitale ondergrond. Aan ieder van deze percelen kan in lagen informatie worden toegevoegd, die cartografisch danwel op andere wijzen kan worden gebruikt en verwerkt.

Als eerste onderzoeksgebied is gekozen voor het Overkwartier, een van de vier bestuurseenheden van de Bisschop van Utrecht als wereldlijk leider van de provincie Utrecht. Van dit gebied, groot 50700 morgen of 43200 ha, zijn op deze website op dit moment beschikbaar de eigendoms situatie van  ca 1832. Hierbij dient te worden bedacht dat het in kaart brengen van de provincie een project van jaren is geweest en in deze periode is grond verkocht en zijn eigenaren overleden, waardoor het geen moment opname is.

Het doel van deze website is het beschikbaar stellen van de kadastrale informatie waarop later meer informatie zal worden toegevoegd. In de volgende versie zullen de gerechten en veldnamen worden toegevoegd.

We ontvingen van de heer van Ooststroom het bericht, dat inmiddels de Site is uitgebreid met een aantal nieuwe gemeentes: Leusden Woudenberg, Renswoude, Abstede en IJsselstein.

Gerelateerde websites

Historisch grondbezit Utrecht in kaart
Getagd op:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *