Dr. Marcel van den Broecke houdt een lezing over de cartograaf Abraham Ortelius. De spreker heeft historische cartografie gestudeerd bij professor Günter Schilder en promoveerde in 2009 tot doctor in de ruimtelijke wetenschappen te Utrecht op het proefschrift: “Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum.(1570-1641). Characteristics and development of a sample of on verso map texts”.
Abraham Ortelius is geboren te Antwerpen in 1527 en aldaar overleden in 1598. Na Gerardus Mercator was hij de grootste geograaf van zijn tijd en uitvinder van de moderne atlas.

Abraham Ortelius