Op vrijdag 22 maart a.s. om 14.30 uur kunt u genieten van de negende Jansoniuslezing door het Allard Pierson in de Singelkerk te Amsterdam door Jansonius-conservator, dr. Margriet Hoogvliet, getiteld: Geschiedvervalsing en deugpropaganda!: Waarom het noodzakelijk is onze blik op oude kaarten te veranderen.


Sinds 2023 is Margriet Hoogvliet werkzaam als Jansonius-conservator bij de cartografische collecties van het Allard Pierson, waar zij zich bezighoudt met digitale innovatie en de thema’s cartografie en dekolonisatie en vrouwelijke cartografen.

Wetenschappelijk onderzoek naar kaarten uit de periode waarin Nederland actief deelnam aan slavenhandel en koloniale bezetting roept soms heftige publieke reacties op: geschiedvervalsing en deugpropaganda! Woke! In deze lezing legt Margriet Hoogvliet uit waarom het noodzakelijk is dat wij onze blik op oude kaarten veranderen. Dit doet zij met name aan de hand van teksten en kaarten over Afrika, Amerika en Azië in Blaeus Atlas Maior (vanaf 1662). We kunnen niet langer zonder meer de Nederlandse cartografie vanaf de zestiende eeuw bespreken als erfgoed waarop wij als samenleving trots kunnen zijn, want er zijn te veel duistere kanten die we niet zomaar kunnen negeren. Recente wetenschappelijke theorievorming over oude kaarten en verschillende perspectieven zullen aan de orde komen, en die leveren verrassende nieuwe inzichten op.

Aanmelden

De lezing is gratis, maar u dient zich wel bij het Allard Pierson aan te melden!

U kunt zich hier aanmelden voor de lezing.

Programma:

Dagvoorzitter: Paula van Gestel – van het Schip, projectleider Explokart

14.15-14.30 uur: inloop (Singelkerk)
14.30-16.00 uur: welkom door Els van der Plas (directeur Allard Pierson) en Jansoniuslezing door dr. Margriet Hoogvliet
Aansluitend borrel in de Singelkerk tot 17.00 uur.
Locatie: Singelkerk, Singel 452, Amsterdam

Margriet Hoogvliet

Margriet Hoogvliet promoveerde in 1999 cum laude op een Franstalig proefschrift over wereldkaarten van de twaalfde tot begin zeventiende eeuw: Pictura et scriptura (Brepols, 2007). Een van de zwaartepunten in haar recente onderzoek is de spatial turn in de geesteswetenschappen: aandacht voor de relatie tussen ruimte en sociale cultuur waarbij oude kaarten samen met de meest recente digitale toepassingen een belangrijke rol spelen.

Bron: Email van Allard Pierson met uitnodiging

Allard Pierson: Jansoniuslezing door Dr. Margriet Hoogvliet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *