FotoEnglish translation below
In tegenstelling tot eerdere berichten lijkt de kaartencollectie van de TU Delft niet verloren te zijn gegaan bij de brand van 13 mei jl. Vandaag maakte een woordvoerder bekend dat de bibliotheekcollectie kon worden gered.

De bibliotheek bevond zich op de onderste verdiepingen van het faculteitsgebouw van Bouwkunde. Dit gebouw brandde bijna volledig uit. Door het dreigende instortingsgevaar heeft het enkele weken geduurd voordat de bibliotheek bereikt kon worden.

Op vrijdag 30 mei is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het weghalen van de bibliotheekcollectie. Zaterdagochtend werd de berging van duizenden kaarten, boeken, prenten en tekeningen afgerond. Zoals het er naar uitziet is de collectie ongeschonden. Specialisten van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief hebben geholpen met de voorbereidingen van de reddingsoperatie om te bepalen hoe het beste met het beschadigde materiaal kan worden omgegaan.

</embed />

Kaartencollectie

Een week geleden werden al 350 kostbare boeken uit de zeventiende en achttiende eeuw gered. Hieronder bevonden zich twee onvervangbare herdrukken uit 1724 van de stedenatlassen van Joan Blaeu.

De conservator van de kaartenkamer, Addie Ritter, schreef enkele dagen geleden in een weblog over de brand: “In de kaartenkamer, staan zoveel kostbare dingen. Zoals een antieke globe, die niet meer te krijgen is. Dat ding komt van geodesie en heeft al heel wat omzwervingen van gebouw naar gebouw in Delft meegemaakt. Aan de muur hangt ook nog een prachtige, oude kaart van Delft. De collectie heb ik met mijn collega’s opgebouwd, dat is mijn levenswerk. Ik dacht: daar gaat mijn mooie collectie.”

Atlas
Het geredde Groot Stedenboek van Italië van Blaeu uit 1724

English translation

Contrary what we reported before, the map collection of the Delft Technical University does not appear to have been lost in the fire of May 13 after all. A spokesperson of the University announced today that the library collection has been rescued.

The library was located on the first floors of the building of the faculty of Architecture. The building was almost completely destroyed by fire. Because of the risk of collapse, it took several weeks to reach the library.

Friday 30, a specialized company started removing the library’s collection. On Saturday morning, the salvage of thousands of maps, books, prints and drawings was completed. The collection appears to have suffered no harm. Specialists from the Royal Library and the National Archives have helped prepare for the rescue operation by determining how to best treat damaged materials.

Map collection

A week ago, 350 precious books from the 17th and 18th century were rescued. Among these were two irreplaceble 1724 reprints of city atlases by Joan Blaeu.

The conservator of the map room, Addie Ritter, wrote in a weblog about the fire several days ago: “There are so many precious items in the map room. Like an antique globe, that cannot be bought anymore. The thing originally belonged to Geodesy and has been housed in many of the Delft buildings. On the wall we have a beautiful old map of Delft. I built this collection with my colleagues, it is my life’s work. I thought: My beautiful collection is gone”.

Bronnen/Sources

Kaartencollectie TU Delft overleeft brand
Getagd op:         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *