Het kadaster is van plan om hulpkaarten en veldwerken te vervangen door digitale versies en de originelen te vernietigen. Een aantal leden van de studiekring historische cartografie heeft hier bezwaar tegen aangetekend.

Voorgenomen besluit tot vernietiging

In de Staatscourant van 22 maart publiceerde het kadaster het voornemen tot digitale vervanging van archiefbescheiden van het kadaster. Het gaat om veldwerken, hulpkaarten en lijsten 87a. Digitale vervanging betekent dat het kadaster de originelen wil vervangen door scans en de originelen daarna moet vernietigen.

Hulpkaarten

Dit besluit zou tot gevolg hebben dat de hulpkaarten vernietigd zouden worden. De hulpkaarten hebben een groot historisch belang. De hulpkaartenreeks is de cartografische ruggengraat van het kadaster en geeft als enig en uniek cartografisch document de mogelijkheid tot een complete en ononderbroken reconstructie van de eigendoms- en bebouwingsgeschiedenis vanaf ongeveer 1840. Alle andere kadastrale kaarten geven slechts een momentsituatie.

Voor het uitvoeren van divers historisch onderzoek met gebruikmaking van kadastrale mutatiegeschiedenis zijn genoemde hulpkaarten in reeksvorm onontbeerlijk en niet of zeer moeizaam te vervangen door een digitaal beeld. Tot nu toe was deze bron niet of nauwelijks beschikbaar voor onderzoekers, aangezien de kaarten niet waren overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. Nu het kadaster deze stukken in de papieren vorm niet meer nodig heeft komt voor onderzoekers eindelijk de mogelijkheid tot raadpleging in reeksvorm in zicht. En juist op dat moment wordt tot vernietiging besloten.

Bezwaar

Tot 2 mei kan er bezwaar worden aangetekend tegen dit voorgenomen besluit. Tijdens onze bijeenkomst van 16 april heeft de studiekring een bezwaarschrift opgesteld dat is ondertekend door 16 leden.

Bekijk het bezwaarschrift (Word-formaat)

Update: lees het verslag van de toelichting van dit bezwaar tijdens de hoorzitting

Bezwaar tegen vernietiging kadasterkaarten
Getagd op:    

Eén gedachte over “Bezwaar tegen vernietiging kadasterkaarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *