De Atlas van Twickel verscheen deze maand bij Uitgeverij WBooks. Het verhaal van Twickel verteld en getoond in vier bedrijven: landschap, huis, binnenhuis en tuinen.

Vraag in Twente waar Twickel ligt en men zal u de weg wijzen naar het gelijknamige kasteel onder de rook van het stadje Delden. Maar Twickel is meer dan een historisch kasteel.

Twickel is ook 4500 hectare levend natuurlandschap in het hart van Twente en daarmee een van de grootste landgoederen van Nederland. Atlas van Twickel is een ‘atlas’ over Twickel met vele illustraties en verhalen over het landschap, huis, binnenhuis en de tuinen.

Hoe Twickel Twente veranderde

Twickel is ontstaan in 1347 toen Herman van Twickelo het huis Eijsinc op de Deldeneresch kocht, met de bijhorende Noordmolen aan de Oelerbeek. Daarmee is het een van de oudere landgoederen van Nederland, opgebouwd door vier adellijke families gedurende zeven eeuwen. Door zijn ligging middenin Twente heeft Twickel het historisch cultuur- en natuurlandschap in dit gebied vormgegeven, en vervulde Twickel een grote maatschappelijke rol. In de rijk geïllustreerde Atlas van Twickel wordt onderzocht hoe Twickel Twente veranderde, en dat nog steeds doet. In de landschapsgeschiedenis van Nederland neemt Twickel een geheel eigen plaats is vanwege zijn historie van 700 jaar onafgebroken bewoning.

Kasteel Twickel

Landgoed zonder weerga

Atlas van Twickel laat u kennismaken met de bossen, lanen, akkers, weilanden, houtwallen, waterpartijen, watermolens en boerderijen op het landgoed. Veel van wat de bewoners van het kasteel met hun pachters in de loop der tijd hebben aangelegd en opgebouwd is er nog, verenigd in een harmonisch verband. Boeren oefenen er hun bedrijf uit, inwoners van de omliggende steden vinden er rust en ontspanning, planten en dieren hebben er hun bakermat. Ook de vele karakteristieke gebouwen springen in het oog. Natuurlijk het zeventiende-eeuwse renaissancekasteel met zijn bouwhuizen, kunstcollecties, oranjerie, tuinen en lanen, en verder de vele historische boerenerven en woonhuizen, watermolens, houtzagerij en watertoren. Op Twickel gaat het leven altijd door. Ook na zeven eeuwen.

Spiegel des tijds

Het huispark van Twickel kreeg zijn huidige aanzien in de loop van de negentiende eeuw, maar ontstond al veel eerder. Het eerste tuinontwerp dateert uit het midden van de zeventiende eeuw, toen de nieuwbouw van het kasteel net klaar was. Pas daarna kon de aanleg van de tuin ter hand worden genomen. Beroemde tuinarchitecten hebben er in de loop der tijd gewerkt. Bomen, glooiingen, waterpartijen, doorkijkjes, beplanting, over alles hebben zij nagedacht. Meer nog dan het kasteel zijn de tuinen van Twickel daardoor een spiegel des tijds geworden.

Kaart van de renaissancetuin
Kaart van de renaissancetuin

Omschrijving van het boek Atlas van Twickel

Titel: Atlas van Twickel
Auteurs :Aafke Brunt (tekst), Jan Haverkate (tekst), Lucia den Ouden (beeldredactie)
Uitgeverij Wbooks, in samenwerking met de Stichting Twickel
Gebonden, 340 afbeeldingen, 240 pagina’s
Formaat: 23 x 28 cm.
ISBN 978 94 625 8421 1
Prijs: € 29,95

U kunt hieronder een kijkje nemen in de Atlas van Twickel:
AtlasVanTwickel_bladerpdf 

Over de auteurs

Jan Haverkate (1946) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als docent werkzaam te zijn geweest stapte hij in 1974 over naar de dagbladjournalistiek. Hij promoveerde in 2019.

Aafke Brunt (1954) was tot voor kort archivaris van de Stichting Twickel. Zij maakt deel uit van de redactie van het Twickelblad en publiceert regelmatig over de geschiedenis van Twickel en zijn bewoners.

Bron: Persbericht van uitgeverij WBooks en de Atlas van Twickel.

Atlas van Twickel
Getagd op:             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *