Vandaag, 14 april 2022, verscheen dit fabuleuze standaardwerk. Tot 14 juli 2022 geeft uitgeverij Thoth een bijzondere introductiekorting van € 30,00.

Nederland op zijn mooist – De achttiende-eeuwse Republiek in woord en beeld

Nederland op zijn mooist. De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld biedt in meer dan duizend kaarten, stadsplattegronden, stadsgezichten, dorpsgezichten, stadhuizen, kerken, kloosters en abdijen, kastelen en buitenplaatsen, poorten en marktpleinen een bijna alomvattend beeld van het Nederlandse landschap in de achttiende eeuw.

Kaart der Vereenigde Nederlanden van Isaak Tirion

Een ‘Grand Tour’ door de Republiek der Verenigde Nederlanden, van Amsterdam tot Groningen en van Middelburg tot Maastricht. Het beeld dat oprijst is deels vertrouwd en heel herkenbaar, deels onbekend en bevreemdend. Veel van wat er op de prenten is te zien, is later afgebroken, verbouwd of vervangen, maar minstens evenveel is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.

Kaart van de Meiery van ’s Hertogenbosch door Isaak Tirion

Isaak Tirions Tegenwoordige Staat der Nederlanden in 23 delen

Centraal in deze monumentale publicatie staat de door Isaak Tirion uitgegeven 23-delige boekenreeks Tegenwoordige Staat der Nederlanden, de meest omvangrijke historisch-topografische beschrijving van de Republiek die tussen 1738 en 1803 verscheen. Tirion vulde de rijk geïllustreerde Tegenwoordige Staat aan met de 9-delige boekenreeks Het Verheerlijkt Nederland, dat nog eens honderden extra afbeeldingen bevat. Voor het eerst wordt het gehele beeld- en kaartmateriaal van Tirions uitgaveproject in één groot overzichtswerk samengebracht.

Kaart van Kwartier Zutphen door Isaak Tirion
Kaart van Kwartier Zutphen door Isaak Tirion

Het inleidende deel beschrijft het leven en werk van uitgever Tirion en gaat nader in op de kunstenaars (tekenaars, graveurs en cartografen) die hij bij zijn project betrok. Zij reisden door het hele land om zoveel mogelijk bezienswaardigheden ‘naar het leven’ te tekenen. De ter plaatse gemaakte schetsen werkten zij later in het atelier uit. Samen schetsen de illustraties een opmerkelijk beeld van de Republiek: een vruchtbaar, vredig en uitzonderlijk welvarend land met een rijke historie
.

Omschrijving boek Nederland op zijn mooist

Titel: Nederland op zijn mooist – De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld
Auteurs:  Everhard Korthals Altes en Bram Vannieuwenhuyze
Taal:  Nederlandstalig
Uitg.: Thoth, Gebonden,1.000 illustraties in kleur, 576 pagina’s
Formaat: 24,8 x 34,5 cm
ISBN 978 90 6868 850 4

Prijs € 69,50
Opmerking Actieprijs tot 14-7-2022, daarna € 99,50

Uitgave in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam

Bronnen:

Website Uitgeverij Thoth

De hier gebruikte afbeeldingen van de kaarten zijn afkomstig uit een atlas van Isaak Tirion die eigendom is van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en die wordt bewaard bij het Allard Pierson in Amsterdam. Zie hier de verwijzing naar de atlas.

 

Nederland op zijn mooist – De achttiende-eeuwse Republiek in woord en beeld
Getagd op:                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *