Bij Uitgeverij Verloren verscheen in november het boek: Vestingstad Nijmegen – in de voetsporen van kaartenmaker Kiers.

Vestingstad Nijmegen: door de ogen van een kaartenmaker

Voor het bestuur van een stad was het essentieel om een goed overzicht te hebben van de indeling ervan, om zo bijvoorbeeld militaire strategiën te kunnen bepalen. Deze belangrijke taak werd uitgevoerd door landmeters en cartografen, die het hele gebied in kaart brachten. Ook heden ten dage zijn deze kaarten een schat aan informatie, die de onderzoeker kan transporteren naar vroegere tijden.

Groninger militair ingenieur Klaas Willem Kiers

In de schatkamer van het Nationaal Archief bevinden zich twee vrijwel onbekende plattegronden van de stad Nijmegen uit het jaar 1750. Daarbij ook nog een uniek schetsboek met een enorme reeks aan opmetingen en detailtekeningen. Maker van het schetsboek van die plattegronden is de Groninger militair ingenieur Klaas Willem Kiers.

Hij kreeg van stadhouder Willem IV de opdracht om de stad en vesting in kaart te brengen, met als uiteindelijke doel: een maquette van het strategisch zo belangrijke Nijmegen. Die maquette is zoekgeraakt, maar het voorbereidend tekenwerk is bewaard gebleven. Dat is zeer uitzonderlijk: van heel wat vestingsteden is er wel een plattegrond, maar de schetsen die zo’n plattegrond mogelijk maakten ontbreken. Met de plattegronden en detailtekeningen loodst Kiers de kijker en lezer terug in de tijd, langs de Nijmeegse straten, poorten en vestingwerken van bijna drie eeuwen geleden. De detaillering van Kiers dwingt bewondering af.

Dit boek laat zien op welk kruispunt ingenieur Kiers, opdrachtgever Willem IV en de rumoerige stad en vesting Nijmegen elkaar halverwege de achttiende eeuw ontmoetten. Uit de overdaad aan detailtekeningen is een keuze gemaakt die inzicht geeft in het werk van Kiers en de rijkdom van het overgeleverde materiaal. (Met twee uitvouwbare kaarten).

Omschrijving van het boek: Vestingstad Nijmegen 1750

Titel: Vestingstad Nijmegen 1750 – In de voetsporen van kaartenmaker Kiers
Auteur(s) Paul Klinkenberg , Peter Altena , Paul van der Heijden
Extra omvang 2 losse kaarten op groot formaat
Uitg. Verloren, bindwijze harde band, aantal bladzijdes 104
ISBN 9789464550122

Prijs: € 20,00

Bron: Website Uitgeverij Verloren

Boek Vestingstad Nijmegen 1750
Getagd op:                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *