Studiekringleden Rob Blom en Peter Heerink  verzorgen deze morgen beiden een presentatie over  verwante onderwerpen: Vóór de pauze Rob Blom over Militaire nieuwsprenten, voornamelijk betrekking hebbende op de Tachtig jarige Oorlog’. Na de pauze Peter Heerink over ‘Militaire cartografie’.

Militaire nieuwsprenten en cartografie