Gerhard Post houdt een lezing met de titel Palen op de kaart. De lezing heeft twee hoofdonderwerpen: een inventarisatie van markeringen van Grenspalen op de topografisch kaarten. Het is een onderdeel van een artikel dat in Jaarboek Twente 2023 zal verschijnen. In het tweede gedeelte komen diverse andere palen aan de beurt: Kilometerpalen, Grenspalen, Scheidingspalen, Schamppalen, Plantsoenpalen en Duikerpalen.

Palen op de kaart